M?ltiden och en h?llbar utveckling

Onsdag den 17 september bjuds alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Väster?s stad in till en föreläsning om m?ltiden och en h?llbar utveckling. Föreläsarna är n?gra av Sveriges populäraste inom hälsa och miljö.
De drygt 300 deltagarna f?r lyssna p? inspirerande föreläsningar om mat och klimat med Pär Holmgren, tidigare TV-meteorolog, författare och debattör, Staffan Lindberg, koldioxidbantare, författare och st?uppare och Pär Bergkvist, chefredaktör för Magasin M?ltid som ätit sig igenom 100 Guide Michelinmärkta restauranger. Moderator är Solveig Sandberg, Väster?s stads folkhälsostrateg.
Programmet vänder sig i första hand till de som är involverade i Framtidens mat och som jobbar med mat inom skola eller äldrev?rd. Men även de som är allmänt intresserade av mat och hälsa är välkomna.
Arrangören Framtidens mat i Väster?s arbetar för att erbjuda matgäster inom stadens- och alternativens verksamheter mat som är bra för b?de hälsa och miljö. Kunskap om matens koppling till miljö och hälsa är viktigt för att skapa en först?else kring till exempel varför man ska äta ekologiskt, varför man inte ska slänga mat, vilken p?verkan maten har p? klimatet och hur man skapar en m?ltid som är trivsam för gästerna.

Dag och tid: 17 september, klockan 8.30?12.00
Plats: Carlforsska skolans scen
För mer information
Mei Jangesjö, miljösamordnare ProAros, 021-39 26 26

I Väster?s finns en m?ng?rig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns ocks? det trygga och trivsamma Väster?s. En stad där samverkan i olika former föder framg?ng. En stad där människan och tekniken lever i en framg?ngsrik symbios.

Jobba i Väster?s stad
G? i skola i Väster?s
Väster?s är ?rets studentstad

Authors

Related posts

Top