Mat

M?ler effekt av fysisk aktivitet hos barn.

Norges Helseh?yskole er i gang med et omfattende forskningsprosjekt sammen med Horten kommune. Effekten av fysisk aktivitet skal testes p? 3000 barneskoleelever.

Banebrytende

H?yskolen har f?tt en unik mulighet til ? delta i et av de st?rste folkehelseprosjektene innen barn, fysisk aktivitet, kosthold, l?ring og helse i Europa. I regi av Horten kommune skal man kartlegge og forandre det fysiske aktivitetsniv?et, kostholdet og de akademiske prestasjonene p? alle de syv barneskolene i kommunen.
? Omfanget er banebrytende i b?de st?rrelse og intervensjonsvariabler. Vi har, som eneste h?yskole, f?tt en eksklusiv mulighet til ? v?re med som hovedbidragsyter p? forskningssiden, sier Fredriksen.
Det er bred faglig enighet om at tilrettelegging av kosthold og fysisk aktivitet blant barn og unge er det viktigste verkt?yet vi har for ? forebygge livsstilssykdommer i befolkningen. Utfordringen har v?rt det begrensede antall deltakere i slike studier.
– Siden etableringen av Norges Helseh?yskole i 2011 har vi hatt ambisjoner om ? bli en av de ledende forskningsinstitusjonene i landet. Vi skal bidra til bedre folkehelse i Norge, og dette er i tr?d med tanker ledelsen og styret i stiftelsen hadde ved opprattelsen av h?yskolen forteller professor og forskningsansvarlig p? Norges Helseh?yskole, Per-Morten Fredriksen.
Forskning for fremtiden
I denne studien deltar ca. 3000 barn, inkludert to kontrollskoler i n?rliggende kommuner. Denne studien vil bli dermed bli langt st?rre enn alle andre studier p? omr?det, til sammen.
? Dette prosjektet vil sette Norges Helseh?yskole p? kartet som forskningsinstitusjon. Resultatene fra prosjektet vil v?re med p? definere hva som er normale verdier for barn i Norge innenfor en rekke felt, b?de innen fysiske og mentale variabler. Funnene vil v?re med p? gi fremtidige retningslinjer i Folkehelserapporten som kommer i 2018.
? En slik oppmerksomhet vil ogs? bidra til ? tiltrekke flere dyktige fagpersoner, slik at vi kan opprettholde og ?ke den gode faglige kompetansen som allerede finnes ved fakultetet, avslutter Fredriksen.
Kontaktinformasjon: Per Morten Fredriksen Tlf: 41 20 42 96 Mail: [email protected]
Hos NHCK f?r studentene kompetanse som svarer p? fremtidens helseutfordringer!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kakaoen Nidar