M? Q-Meierienes ?godt for magen?- melk skifte navn?

Q-Meieriene hadde det ikke ?godt i magen? da Mattilsynet i april i ?r fattet vedtak om at Q-Meieriene, fra og med 30. september i ?r, ikke lenger kunne benytte ?bio? i varenavnet BioQ. N? har Mattilsynet i Rogaland innsett at de ikke har myndighet til ? kreve dette. I tillegg har de f?tt en kjent spr?kprofessor p? nakken.
Mattilsynet mente at ?bio? inneb?rer en ?kologisk produksjonsm?te og at bruken derved villeder forbrukerne. BioQs s?ster Biola fikk ogs? beskjed om at navnebytte m?tte finne sted.

Ingen klager registrert
– Vi ble forundret over Mattilsynets p?stander og konklusjoner, sier Bent Myrdahl, administrerende direkt?r i Q-meieriene. ? Vi har ikke f?tt en eneste klage fra forbrukerne om forvirring i forhold til om BioQ var ?kologisk fremstilt eller ikke. Dermed har vi ikke hatt noen holdepunkter for ? tro at forbrukerne oppfattet ?bio? som ?kologisk fremstilt, sier Myrdahl. – Ettersom vi ser p? enhver klage som en mulighet til forbedring og ?nsker ? v?re et lite, forbrukerdrevet meieri, gikk vi likevel ut og spurte forbrukerne om Mattilsynet kunne ha et poeng.

Mattilsynet i utakt med forbrukerne
Unders?kelsen viser at det er sv?rt f? nordmenn som umiddelbart assosierer ?bio? med ?kologiske produkter. Det er nok ikke overraskende at den umiddelbare assosiasjonen heller g?r p? ?biologisk?. Dette kan v?re fordi bio er forkortelse for biologi, men kan ogs? henspille p? den biologiske effekten til produkter som Biola og BioQ.

Selv n?r vi i unders?kelsen ba dem ?grave dypere? i hukommelsen er det kun 1 av 8 som assosierer ?bio? med ?kologiske produkter. De assosiasjonene som kommer opp dreier seg i st?rre grad om forventninger til at produktet er naturlig og sunt, enn at det skal v?re ?kologisk. Kun 1 av 8 synes at ?laget av ?kologiske r?varer? passer til produkter som Biola og BioQ, og igjen er det helseeffekter nordmenn f?rst og fremst forbinder med disse produktene. (Kommentar fra Norstat ukentlige forbrukerunders?kelse, hvor 1000 personer over 18 ?r blir spurt).

Spr?kprofessor st?tter Q-meieriene
– Ettersom vi liker ? basere v?re beslutninger p? sunt bondevett; fakta og erfaring, spurte vi ogs? professor i moderne nordiske spr?k Finn-Erik Vinje ved Universitet i Oslo om r?d, sier Myrdahl.

– V?r oppfatning av saken blir ogs? st?ttet av Finn Erik Vinje, sier Myrdahl. – Han er skeptisk til at Mattilsynet pr?ver ? begrense det norske spr?ket. I sin uttalelse forklarer Vinje at bio- har en lang historikk i spr?ket v?rt:

– Det greske ordet ?bios? betyr ?liv?, og sammensatte ord med ?bio-? har forekommet i flere hundre ?r i nordiske spr?k. Allerede p? 1700-tallet brukte Ludvig Holberg ?Biographie?, og p? 1800-tallet fikk vi ?Biologi?. Men det er f?rst i 1960-?rene at sammensetninger med ?bio-? virkelig begynner ? yngle; ?forleddet ?bio-? blir formelig et moteord: biomasse, biomateriale, bioenergi, biogass, bioanlegg, biomedisin, bioteknikk, biodynamisk, biodiversitet, biocid og flere, forklarer Vinje

– Ordelementet bio- har i l?pet av de siste 50 ?r f?tt ?kende anvendelse, og dets betydningsfelt er utvidet. Dette er naturligvis bakgrunnen for at alminnelige forbrukere ikke oppfatter saken slik at et produktnavn som BioQ n?dvendigvis m? referere til en ?kologisk produksjonsm?te, skriver Vinje i sin uttalelse.

– Noen forbrukere trekker kanskje en slik slutning, men ettersom forordningen i sin unntaksbestemmelse ?pner for en videre eller mer liberal tolkning, burde man etter min mening ha holdt seg til den. Og s? vidt jeg kan forst?, er bruken av ?bio-? i produktnavnet alts? ikke noen tilsnikelse, men en korrekt anvisning av produktets innhold, fortsetter spr?kprofessoren.
Finn Erik Vinje avslutter sin uttalelse med ? understreke at det fra et spr?klig synspunkt er ingenting ? innvende mot at BioQ f?r beholde sitt navn.

Vil la kundene bestemme
– Vi har f?tt mange hyggelige forbrukermeldinger i denne saken, til st?tte for fortsatt bruk av BioQ, sier Bent Myrdahl. Den 3. juni trakk ogs? Mattilsynet i Rogaland tilbake sitt vedtak om at BioQ og Biola m?tte skifte navn, fordi de ikke hadde fullmakt til ? p?legge et navneskifte.

– I ?yeblikket er vi derfor forn?yd, ettersom vi har brukt betydelige midler for ? bygge opp BioQ; mange penger for en liten akt?r, sier Myrdahl. – Vi h?per derfor at saken er ferdig, men vi frykter likevel at saken vil leve videre i den store offentlige papirm?llen. Om dette f?r negative konsekvenser for BioQ som merkevare, s? vil vi gi kontrollen til kundene v?re, og be om hjelp til ? finne et nytt navn, avslutter Myrdahl.

Kontaktperson(er):
Adm. direkt?r – Bent Myrdal
Telefon:55 10 00 00
Mobil:
E-post:[email protected]

Authors

Related posts

Top