Livsmedelshandlarnas testpilot i avfallsprojektet kammar redan hem stora vinster

Thomas Widlund öppnade dörrarna till sin nya ICA Supermarket i Hammarby Sjöstad i v?ras. Med under resans g?ng med bygget av den nya butiken var Svensk Avfallsr?dgivning. Och redan nu kan Thomas räkna hem vinster ? inte bara ekonomiska utan ocks? i enklare och smidigare hantering för personalen.
? Vi gjorde ett rejält omtag med nya större ytor och lokaler. Peter Johansson fr?n Svensk Avfallsr?dgivning var med fr?n början och bollade idéer med oss. Det är jag glad för eftersom vi annars fokuserar mest p? v?ra kunder och hur det ska vara i butiken. Peter däremot kom med tips och r?d om hur man kunde utrusta bakutrymmena p? bästa sätt för att underlätta för hantering och hämtning av v?rt olika avfall, säger Thomas Widlund.
Tv?facks-komprimator
Thomas hade ett riktigt bra avtal för avfallshantering i sin förra butik, en Ica Nära, ocks? i Hammarby Sjöstad.
? För att vara i Stockholm s? var det ett kanonavtal, vi fick ersättning för vissa fraktioner och hade hyfsat l?g prisbild för resten av avfallet. Men med det nya avtalet blev det mycket bättre p? alla sätt ? även ekonomiskt. Jag skulle gissa att wellpappen ger ungefär 15 procent mer i ersättning tack vare tv?facks-komprimatorn och hämtningarna p? mjukplast har sänkts med ungefär 40 procent. Det är en stor kostnadsbesparing.
Exakt hur mycket Thomas Widlund tjänar in p? det nya avtalet, som bygger p? ramavtalet som Svensk Avfallsr?dgivning tagit fram ?t Livsmedelshandlarnas medlemmar, vet han inte men det är en rejäl summa.
? Det är sv?rt att veta eftersom vi g?tt fr?n en liten butik till en stor men tack vare det nya systemet s? har vi betydligt färre hämtningar och bara det ger mycket pengar.
Sänkta transportkostnader
Den genomskinliga mjukplasten, som sträckfilm till exempel, sorteras numera in i en balpress som ungefär en g?ng i veckan spottar ut stenh?rda plastbalar i eur-pallstorlek. Dessa väger närmare 100 kilo att jämföra med de nästan lika stora plastsäckar man hade tidigare som bara vägde cirka 10 kilo. Antalet plasthämtningar har därmed reducerats till bara en per m?nad fr?n ett par hämtningar i veckan.
? Sen f?r jag över 2 000 kronor per ton i ersättning ocks?, s? det är bra, säger Thomas Widlund.
Än mer tjänar han in p? hämtning av brännbart och wellpapp.
Stora besparingar
? Här görs de riktigt stora besparingarna dels genom tv?fackskomprimatorn som i sig reducerar antalet hämtningar, dels genom ramavtalet eftersom det i Thomas butiks fall visade sig vara gynnsammast att anlita Hans Andersson. Detta eftersom HA har sina behandlingsanläggningar för well respektive brännbart bara n?gra hundra meter ifr?n varandra. Detta reducerar ocks? transportkostnaden, säger Peter Johansson p? Svensk Avfallsr?dgivning.
Själva tv?fackskomprimatorn fungerar s? att en flexibel mellanvägg skjuts antingen till höger eller vänster beroende p? om det är mest well eller brännbart som slängs i komprimatorn.
Enkelt och inte äckligt
? En del kanske har d?liga erfarenheter av hur den där mellanväggen fungerar men jag har bara goda saker att säga om min maskin. Den är enkel att använda för personalen och fungerar utan problem, säger Thomas Widlund.
Även om Thomas var tidigt ute med att skriva p? det nya avtalet som Livsmedelshandlarna tagit fram i samarbete med Svensk Avfallsr?dgivning s? har han allts? redan börjat kamma hem vinster, s?väl ekonomiska som i hanterbarhet.
? Tanken med en vettig avfallshantering är ocks? att personalen inte ska kunna göra fel, att det inte ska lukta illa eller vara obehagligt p? annat sätt. Numera har vi ett helt rum avpassat för sophanteringen och där är det allt annat än äckligt.
Ordning och reda
I Avfallsrummet r?der ordning och enligt Peter Johansson tillsätts mycket sm? doser av ozon för att ta bort d?lig lukt.
? I deras soprum finns en s? kallad doftelliminator och det är ett system i världsklass, hygieniskt och luktfritt med enkla anvisningar för personalen. Thomas har ocks? valt en mycket miljövänlig profil vilket bland annat innebär att även matavfallet källsorteras. Komposterbart läggs för sig och matavfall i förpackningar läggs för sig. Detta sänds sen till en anläggning som pressar ut det torra, matförpackningarna, och gör en slurry av det blöta, allts? själva matavfallet. Slurryn används sen igen som r?vara till exempelvis biogas, säger Peter Johansson.
Sopor är guld
Han ser en trend mot alltmer miljövänlig hantering liksom att sopor g?r fr?n att vara en belastning till en tillg?ng och därmed fr?n en kostnad till en intäkt.
? Redan nu ?tervinns wellpapp, glas, PET, och mjukplast och ger därmed intäkter. Matavfall kommer p? sikt bli kostnadsfritt att bli av med och p? ännu längre sikt kommer man att f? betalt för det eftersom det g?r att utvinna energi ur det.
Varför är detta ramavtal en bra medlemsnytta för Livsmedelshandlarnas medlemmar?
? Det är inte bara en bra medlemsnytta, avtalet är rent (!) fantastiskt och kan sänka en butiks kostnader för avfallshantering med allt mellan tio och flera hundratusen kronor per ?r beroende p? hur deras avtal s?g ut innan. Anledningen är att varje enskild entreprenör nu st?r p? t?rna för att f? vara med och ta hem nya kontrakt, säger han. Han fr?gar sig hur stark en enskild butiksägare är i en förhandling med en avfallsentreprenör jämfört med en stor organisation som omfattar tusentals butiker och som därtill har en samarbetspartner i ryggen med kompetens i avfallshantering.
? Visst är det m?nga som har bra avtal och bra relationer till sina entreprenörer men detta är bättre änd?. Och det som verkligen skiljer ut detta avtal fr?n andra är kontinuiteten, att Livsmedelshandlarnas medlemmar alltid kommer ha det bästa avtalet utan att själva behöva lägga tv? fingrar i kors.
Löpande kontroll
Ramavtalet stipulerar att handlarna löpande ska f? reda p? om n?gon förutsättning ändrats som gör att deras avtal inte längre är det bästa och billigaste möjliga. Rent konkret sker det genom Svensk Avfallshanterings löpande kontroll av handlarnas avfallsfakturor.
? Vi kommer löpande stämma av fakturorna mot marknadsmässiga ändringar i avgifter och ersättningar för hantering av de olika avfallsslagen, organiskt, brännbart, well och plast, samt för eventuella ändringar av transportkostnader. Om n?got försämrats g?r vi in och tar en diskussion med entreprenören om vad det nu kan vara s? att handlaren fortsätter att ha en avfallshantering som är top-of-the-line till lägsta möjliga pris, säger Peter Johansson.
Text: Marie Halldestam
Fakta | Ramavtal avfallshantering
? Livsmedelshandlarna har i samarbete med Svensk Avfallsr?dgivning utarbetat ett ramavtal för avfallshantering efter en rekordstor offertrunda bland nationella och regionala entreprenörer inom avfallhantering.
? Ramavtalet för Livsmedelshandlarnas medlemmar g?r ut p? lägsta möjliga kostnad till bästa möjliga avfallshantering.
? N?gon vinst för Livsmedelshandlarna som organisation sker inte, utan alla fördelar som sänkta kostnader, smidigare hantering, och annat tillkommer medlemmarna. För m?nga handlare kommer det röra sig om besparingar p? hundratusentals kronor per ?r.
? Ramavtalets erbjudande anpassas i individuella avtal till varje enskilds butiks speciella behov. Man tittar bland annat p? pris, tillgänglighet och flexibilitet, lokalernas utformaning och mycket annat.
? L?ngsiktighet och flexibilitet garanteras i avtalet genom Svensk Avfallsr?dgivning ABs kontinuerliga uppföljning och utvärdering av läget p? marknaden liksom hos de handlare som skrivit p? individuella avtal utifr?n ramavtalet. Man slipper själv h?lla koll p? vad som är bäst och billigast inom avfallshantering.
? För mer info eller ansökan om individuellt anpassat avfallsavtal (endast för medlemmar) kontakta Pär Bygdeson p? Livsmedelshandlarna, [email protected] eller 08-202450.

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.
Bifogade filer

Authors
Top