Livsmedelsföretagen kommenterar regeringsförklaringen

Nyheten att Sven-Erik Bucht blir ny landsbygdsminister och att landsbygdsdepartementet blir en del av näringsdepartementet vid ?rsskiftet ger skäl till viss optimism, enligt Livsmedelsföretagen.
– Det är glädjande att regeringen har insett att livsmedelsindustrin är just en industri, vilket sammanslagningen mellan landsbygds- och näringsdepartement är en indikation p?, säger Fredrik
Torehammar, public affairs-ansvarig p? Livsmedelsföretagen, som hoppas p? en starkare koppling till övriga industrifr?gor.
Förra ?ret sjönk svensk varuexport med 7 procent jämfört med ?ret tidigare, medan livsmedelsexporten ökade med 9 procent. Det gör livsmedelsindustrin till en av Sveriges snabbast växande industrigrenar.
– D? är det ocks? naturligt att livsmedelsindustrin blir en del av näringsdepartemenets fokus i stället för att ligga p? ett eget departmenet, säger Fredrik Torehammar och fortsätter:
– Nu ?terst?r att se vad som händer med exportsatsningar, de goda intentionerna i Matlandet Sverige och vad livsmedelsstrategin som annonserades i regeringsförklaringen ska inneh?lla.
Kontakt: Fredrik Torehammar, tel 072-552 65 39
Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för över 800 livsmedelsproducenter i Sverige. Vi verkar för att branschen ska karaktäriseras av högt anseende och m?ngfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförm?ga.

Authors
Top