SE

Listeria kan upptäckas med enkla och billiga analysmetoder.

Snabba analysresultat är viktigt för att komma till rätta med antalet utbrott av Listeria som har ökat den senaste tiden. Listeria kan leda till dödsfall framförallt hos äldre och personer med d?ligt immunförsvar men infektionen kan ocks? leda till missfall eller allvarliga sjukdomar hos nyfödda. Snabbmetoder för Listeria finns b?de som produkt- och omgivningstester.
Food Diagnostics i Göteborg är specialister inom livsmedelsdiagnostik och arbetar aktivt med att f? livsmedelsproducenter att ta del av den nya tekniken.
SwabSURE? ListeriaP är en snabbmetod för detektion av patogena Listeria monocytogenes och Listeria ivanovii, Testmetoden är designad för kontroll av produktionsytor. Analysresultater f?s redan efter 24 timmar om ytan är kontaminerad av Listeria. InSite?Listeria är en annan snabbmetod för detektion av Listeria spp. Om produkter ska kontrolleras s? kan företagets realtids-PCR med fördel användas.
Riskhantering i praktiken
M?nga livsmedelsindustrier använder redan idag dessa snabba analysmetoder. Hörviks Rökeri har under ett antal ?r använt dessa testmetoder för att snabbt upptäcka problem i produktionen och direkt vidta ?tgärder. Johan Bengtsson som är hygienansvarig säger att med dessa snabba analysmetoder minimera vi risken för kontamination av v?ra produkter. ?Vi arbetar proaktivt med egenkontrollen istället för att ?bara? följa lagkrav?. Flera industrier borde använda denna enkla teknik för att säkra sin kvalitet och undvika problem med Listeria
Listeriakontroll av ytor (omgivningsprov)
Listeriakontroll av produkter

FOOD DIAGNOSTICS AB erbjuder den senaste tekniken inom snabba, enkla och kostnadsbesparande analysmetoder för livsmedel och hygien. Med v?ra produkter och tjänster hjälper vi till med kundanpassade lösningar inom mikrobiologi, kemi och hygienkontroll.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy