Lerum & Veidekke g?r sammen for ? utvikle fabrikk og boliger.

Lerum er ein leverand?r av syltet?y, saft og jus. Produkta v?re vert distribuert gjennom dei fleste daglegvarebutikkane i landet. I tillegg leverer vi til storhushaldning og industri. Produksjonsanlegga og hovudkontoret ligg i Sogndal kommune i Sogn. Verksemda er familieeigd, der 4. generasjon Lerum i dag er eigarar.

Authors
Top