Matlaging

Lars Petter Bartnes innstilt som ny leder i Norges Bondelag

21-05-2014 09:23 Norges Bondelag Valgnemnda i Norges Bondelag foresl?r Lars Petter Bartnes fra Steinkjer som ny leder i Norges Bondelag. Kristin Ianssen og Brita Skallerud er innstilt til gjenvalg som 1. og 2. nestleder.

Valgnemnda i Norges Bondelag foresl?r Lars Petter Bartnes fra Steinkjer som ny leder i Norges Bondelag. Kristin Ianssen og Brita Skallerud er innstilt til gjenvalg som 1. og 2. nestleder.
Valg av nytt styre skjer p? ?rsm?tet til Norges Bondelag p? Lillehammer 4.-5. juni. Nils T. Bj?rke sa tidligere i v?r nei til gjenvalg etter fem ?r som Bondelagsleder. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som er invitert til ? komme med forslag til styrekandidater, og flertallet har foresl?tt Lars Petter Bartnes som ny styreleder.
– Lars Petter Bartnes har lang erfaring som tillitsvalgt i b?de Nortura og Norges Bondelag. Valgnemnda har i innstillingen lagt vekt p? hans brede erfaring og inng?ende kjennskap til norsk landbruk og Bondelaget, sier leder av valgnemnda K?re Holand.
– Nemnda vurderer at Bartnes har meget god kompetanse og erfaring til ? lede Bondelaget i en spennende og utfordrende tid med den politiske situasjonen vi har n?, understreker Holand.
Lars Petter Bartnes har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekj?tt, slaktekylling og korn.
Kontinuitet i nestlederfunksjonen
Valgnemnda foresl?r gjenvalg av Kristin Ianssen og Brita Skallerud som hhv 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et ?r som 1. nestleder mens Skallerud har v?rt en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire ?r.
Nytt styremedlem fra Nordland
Synne Vahl Rogn stiller ikke til gjenvalg, og Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland er foresl?tt som nytt styremedlem. Nemnda innstiller p? gjenvalg av Bj?rn Gimming (?stfold) og Gustav Gr?holt (Hedmark, Norske Felleskj?p).
?vrige styremedlemmer er ikke p? valg i 2014. Arnstein R?yneberg (Rogaland) er foresl?tt gjenvalgt som 1. vara, Birte Usland (Vest-Agder) ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) ny 3. vara.

Ordf?rer og valgnemnd
Det er foresl?tt gjenvalg av ordf?rer Arne Magnus Aasen. Kari Borghild Engene L?steg?rd (Buskerud) er innstilt som ny leder av nemnda for ett ?r.

Kontaktperson:
Leder av valgnemnda K?re Holand, telefon 911 68 438
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy