Kompletterande information fr?n Cefours distributör och samarbetspartner Bear Smyth Ltd

I g?rdagens VD-brev presenterades kortfattad information ang?ende etableringen p? den engelska marknaden. För att ge aktieägarna ytterligare information vill vi nu komplettera med information fr?n v?r distributör i Storbritannien och p? Irland, Bear Smyth Ltd.
Informationen fr?n Bear Smyth finns bifogat som .
För ytterligare information, kontakta:
– Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99
– Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Authors

Related posts

Top