SE

Kommentar till debattartikeln: ?Stora brister i den svenska kontrollen av livsmedel? i DN 10 juni 2014

Kommentar till debattartikeln: ?Stora brister i den svenska kontrollen av livsmedel? i DN 10 juni 2014
2014-06-10 10:52 Quinyx AB

En välfungerande egenkontroll av livsmedel är ett m?ste. Precis som Claes Norgren skriver i artikeln m?ste vi kunna lita p? att den mat vi köper och äter är säker och märkt p? rätt sätt. I dagsläget finns ett tydligt regelverk och en standardiserad arbetsmetod för att säkerställa en säker hantering av livsmedel. Arbetsmetoden heter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och har utarbetats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Inom EU ställs det krav p? att samtliga företag som hanterar livsmedel ska tillämpa denna metod och det som nu Riksrevisionen konstaterar är att uppföljning och kontroll av detta regelverk brister.
HACCP har varit och är en central del av Quinyx arbetssätt sedan 2010. Vi ser en tydlig trend att allt fler företag väljer att digitalisera sin livsmedelskontroll för att säkerställa en säker livsmedelshantering och uppföljning av denna. En digital lösning för HACCP skapar en trygghet b?de för företaget och för dess medarbetare och säkerställer att viktiga kontroller inte faller mellan stolarna och drabbar enskilda konsumenter.
Jag är övertygad om att en digital och mer systematisk hantering av HACCP är framtiden. Statliga kontroller i all ära ? men i slutändan är det upp till varje enskild aktör att ta ansvar för och bryr sig om sina kunders hälsa och välm?ende. Väljer man att bortse fr?n det har man till slut varken kunder eller verksamhet kvar.
Erik Fjellborg, VD och grundare, Quinyx
Quinyx AB utvecklar det webbaserade systemet Quinyx Workforce Management. Systemet kombinerar kraftfulla planerings- och prognosverktyg med tidredovisning, kommunikation och interaktion för b?de anställda och arbetsgivare. Quinyx Workforce Management är speciellt framtaget för personalintensiva verksamheter som kräver snabba ändringar i schemat och avancerad tidredovisning. McDonald?s, ICA, SF Bio, Cervera och Subway är exempel p? n?gra kunder. Mer information finns p? www.quinyx.com.

A to już wiesz?  Ny matmässa i Sk?ne: ?Det goda livet ? med specialkost?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy