SE

Kokrekommendation till boende i Löberöd och Harlösa med kommunalt vatten

2014-09-03 11:34 VA SYD Dessvärre visar prover tagna i m?ndags i Löberöd att dricksvattnet ?terigen är otjänligt p? grund av koliforma bakterier och E. coli. Koliforma bakterier har hittats i tre prover och E.coli i ett. Prov fr?n Harlösa visar bra resultat, men med erfarenhet fr?n de senaste veckorna vill vi även rekommendera boende i Harlösa som har kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten.

Dessvärre visar prover tagna i m?ndags i Löberöd att dricksvattnet ?terigen är otjänligt p? grund av koliforma bakterier och E. coli. Koliforma bakterier har hittats i tre prover och E.coli i ett.
Prov fr?n Harlösa visar bra resultat, men med erfarenhet fr?n de senaste veckorna vill vi även rekommendera boende i Harlösa som har kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten.
Det här en synnerligen ovanlig och framförallt mycket tr?kig situation för drabbade. Vi anstränger oss till det yttersta för att finna orsaken p? det här problemet.
Ny information kommer p? fredag 5 sep kl 15 (d? är analyserna av senaste proverna är klara).
Serviankar med vatten kommer att placeras ut vid ICA Nära i Harlösa och Löberöd inom kort.
Vid fr?gor:
Magnus Ek
040 – 635 02 46
Bitr. avd.chef Dricksvattenavdelningen
Anna Järvegren Meijer
Tel: 040 6350108
Utredningsingenjör

A to już wiesz?  Nigab tar över Appleton Estate ? rom fr?n Jamaica i världsklass

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy