SE

Klart med ersättning för GMO-fritt foder

Arlas svenska medlemmar f?r i ?r 2,6 öre per kilo levererad mjölk i ersättning för att de bara använder GMO-fritt foder till sina kor. Det har Arlas koncernstyrelse beslutat. Dessutom betalas en extra ersättning p? 0,5 öre per kilo för 2013 ut. Ersättningen för GMO-fritt foder ska i fortsättningen betalas ut löpande, och inte som tidigare p? ?rsavräkningen.
Alla Arlabönder ska ha samma betalning för sin mjölk. Men de svenska medlemmarna ska precis som tidigare f? ersättning för de merkostnader som kravet p? GMO-fri soja medför – en kostnadsersättning som betalas i öre per kilo mjölk. Nu har Arla Foods styrelse lagt fast principerna för hur GMO-tillägget ska beräknas, och beloppen för 2013 och 2014.
– Hela styrelsen st?r bakom beslutet om en kostnadsersättning i Sverige, och vi känner oss trygga med det underlag som tagits fram och dessutom granskats av KPMG. Det är oerhört viktigt att vi ger v?ra medlemmar i alla länder en rättvis betalning, säger Arlas ordförande ?ke Hantoft.
Styrelsens beslut om ersättningen grundas p? en ing?ende utredning där Arla tagit hjälp av externa konsulter och experter fr?n LRF Mjölk, och där upplysningar inhämtats fr?n bland annat fodertillverkare, foderhandlare och forskare. Utredningen har ocks? granskats av en oberoende tredje part, revisionsfirman KPMG.
Utredningen har tittat p? tre huvudomr?den: Hur stora volymer av soja förbrukas p? mjölkföretag i Sverige? Hur stor är premien för GMO-fri soja? P?verkas övriga svenska foderpriser av sojapriset? Styrelsens beslut innebär att ett tillägg p? 2,6 öre betalas ut per kilo levererad mjölk för 2014. Detta är ett genomsnitt av kostnaderna. Även om det varit sv?rt at hitta konkreta belägg för att sojapriset har pressat upp priset p? övriga proteinfoder, har styrelsen valt att lägga till 15 procent p? premien för detta.
Användandet av soja varierar mellan g?rdarna. Bra vallfoder i höga givor minskar behovet av soja, medan ett lägre näringsinneh?ll och mindre givor av vallfoder, bäddar för mer soja. G?rdar som har majsensilage använder ocks? ofta mer soja.
Fakta:
GMO-tillägg 2013: Totalt 1,7 öre per kilo mjölk. 1,2 öre är redan utbetalt p? ?rsavräkningen i mars 2014.

GMO-tillägg 2014: 2,6 öre per kilo mjölk.

Ersättningen ska betalas ut löpande, och inte som tidigare p? ?rsavräkningen. Den slutliga ersättningen för 2013 (0,5 öre), tillsammans med retroaktiv betalning för 2014, betalas ut den 29 augusti. Sedan kommer GMO-tillägget p? varje avräkning.

Läs mer om Arlas policy om GMO-fritt foder här

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef, Arla Sverige, 0708-84 42 90
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder fr?n Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är ocks? världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy