Matlaging

Kavli med nytt oppkj?p i Sverige

Bergen, 1. juli 2014: Det norskeide n?ringsmiddelkonsernet Kavli fortsetter sine oppkj?p i Skandinavia, og tar n? over det svenske merkevareselskapet Svenska Smakupplevelser.
Selskapet er i Sverige mest kjent for Eriks S?ser, oppkalt etter den svenske kjendiskokken og restauranteieren Erik Lallerstedt. Han er selv medeier i Svenska Smaksupplevelser, som har 43 ansatte og i fjor omsatte for rundt 115 millioner svenske kroner.
? Oppkj?pet betyr at vi n? for alvor g?r inn i ferskvaresegmentet i Sverige, og jeg regner med at det vil styrke v?r posisjon b?de i den svenske dagligvarehandelen og servicemarkedet, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli Holding.
Eriks S?ser er et av Sveriges sterkeste merkevarer innenfor kategoriene ferske sauser og dressinger. Svenska Smakupplevelser lager ogs? hamburgerdressingen, som i svenske dagligvareforretninger selges under navnet til den kjente svenske fast food-kjeden Max. Kavlis egen svenske hamburgerdressing er for ?vrig i dag Sveriges mest solgte.
? Dette er et tydelig ledd i v?r vekststrategi, som handler om ? kj?pe oss opp p? omr?der hvor vi allerede er sterke. Gjennom Svenska Smakupplevelser vil vi n? ogs? kunne tilby produkter i premiumsegmentet, og virksomhetens betydelige satsing p? innovasjon og gode lokale r?varer gir oss et ekstra godt fotfeste i hele kategorien, sier Volden.
Det svenske markedet for ferske sauser har ?kt med dr?yt ti prosent per ?r de siste tre ?rene, og Kavli regner med at veksten fortsatt kommer til ? bli sterk. Med oppkj?pet regner det norske n?ringsmiddelkonsernet med ? f? en ?rsomsetning i Sverige p? rundt 850 millioner svenske kroner.
Kavli-konsernet omsatte for over 2,7 milliarder norske kroner i 2013 og fikk et ?rsresultat etter skatt p? 104,9 millioner kroner. Konsernet har over 800 ansatte og virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia. I Norge er Kavli mest kjent som eiere av O. Kavli og Q-Meieriene. Virksomheten er eid av det norske Kavlifondet, som bruker utbyttet til ? st?tte allmennyttige form?l.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Erik Volden, konsernsjef i Kavli Holding, telefon 476 02 200

Similar Posts