Konsumentsp?rsm?l

Kavli ekspanderer i Storbritannia

Kavli har kj?pt meieriet St Helens Farm Ltd ? Storbritannias ledende merkevare innen det raskt voksende markedet for geitemelk. Kavli kj?pte tidligere i ?r et finsk selskap som produserer meieriprodukter basert p? alternativer til kumelk.

-Oppkj?pet av St Helens Farm styrker v?r tilstedev?relse i Storbritannia og er en del av v?r satsing p? produkter for personer med intoleranse for kumelk. I mars i ?r kj?pte vi divisjonen for meieriprodukter basert p? alternativer til kumelk av det finske matvarekonsernet Raisio. Det er en ?kende interesse for slike produkter, sier Erik Volden, konsernsjef i Kavli-konsernet.

Meieriet St Helen?s Farm ligger i n?rheten av York. Selskapet omsatte for 14 millioner pund (cirka 127 millioner kroner) i 2012, har 40 ansatte og produserer melk, ost, fl?te, sm?r, yoghurt og iskrem basert p? geitemelk. Selskapet er en nasjonal merkevare leverand?r til det britiske dagligvaremarkedet. Kavli kj?per selskapet av Angus og Kathleen Wielkopolski, som har grunnlagt og utviklet selskapet gjennom 25 ?r.

-Konsernet har lenge s?kt etter muligheter for ? utvide virksomheten i Storbritannia, som gjennom de siste ?rene har hatt en god utvikling markedsmessig og ?konomisk. Det er konsernets strategi ? styrke tilstedev?relsen i de markeder selskapet allerede opererer, sier konsernsjef Erik Volden.

Kavli har fra f?r 190 ansatte i Storbritannia fordelt p? to fabrikker, en i Gateshead utenfor Newcastle og en i Kirkcudbright i s?r-vest Skottland. Selskapets viktigste produkt er sm?reost under varemerket Primula, men Kavli er ogs? produsent av pateer under varemerket Castle MacLellan og kjedenes egne merker. Produktene selges til alle st?rre dagligvarekjeder, grossister og cash&carry utsalg i Storbritannia.

Selskapet har de seneste ?r oppn?dd en meget god utvikling i salget av pateer, og har ikke lenger kapasitet for ytterligere vekst. Konsernet besluttet derfor i sommer en vesentlig investering p? n?rmere 50 millioner kroner for ? utvide fabrikken i Skottland.

Gjennom kj?pet av St Helen?s Farm f?r Kavli en samlet omsetning i Storbritannia p? over 400 millioner kroner og cirka 230 ansatte.

Kontaktperson:
Konsernsjef Erik Volden: 47 60 22 00

For ytterligere informasjon St Helen?s Farm ? se www.sthelensfarm.co.uk.
For ytterligere informasjon om Kavli i Storbritannia – se www.kavli.co.uk, www.primula.co.uk eller www.castlemaclellan.co.uk.

Kavlikonsernet best?r av n?ringsmiddelselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia. Kavli Holding AS er morselskapet i konsernet, med hovedkontor i Bergen. Konsernet har en sterk markedsposisjon, solid ?konomi og en omsetning p? cirka NOK 2,5 mrd. Hovedprodukter p? det norske markedet er sm?reost, kaviar, flatbr?d og kjeks, i tillegg til Q-Meierienes sortiment. Se www.kavli.com.
Kavli eies av Kavlifondet. Overskuddet g?r til forskning, kultur og humanit?r virksomhet. Se www.kavlifondet.no.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy