SE

Kan svenskt viltkött bli certifierat enligt Svenskt Sigill?

I nuläget finns inte n?gon standard för vilt. Svenskt Sigill omfattar i första hand lantbrukets djur p? svenska bondg?rdar. Bonden har löpande kontakt med sina djur som kräver utfodring och tillsyn. Bonden följer särskilda regler för hur kor, grisar, lamm och höns tas om hand och föds upp och det även innebär högre krav p? god djuromsorg och miljöhänsyn än vad svensk lag kräver.
? Vi har kriterier för hur djuren fötts upp samt ställer krav p? en oberoende tredjepartscertifiering och det blir sv?rare när vi inte kan följa vilt p? samma sätt, säger Linda Cederlund, vd p? Sigill Kvalitetssystem AB som har hand om märket Svenskt Sigill. Märket f?r bara används p? r?vara som kommer fr?n en certifierad verksamhet och som lever upp till kraven i den svenska IP-standarden. Men det finns klara önskem?l p? en certifiering ocks? för svenskt viltkött.
? Sedan en tid p?g?r diskussioner om att ta fram en standard för s?väl vilt i hägn som frilevande vilt. Det handlar bl.a. om v?rd av vilt i hägn, hur jakten g?r till, hur viltet hanteras efter skottet och hur ursprung och sp?rbarhet kan säkerställas. Vi jobbar sedan ett par ?r med detta i ett projekt tillsammans med Svenska Viltmatakademin. Det finns redan utkast för certifiering enligt IP Vilt, säger Linda Cederlund.
-? Svenska Viltmatakademin fick ett uppdrag fr?n Jordbruksverket att se över hur man skulle kunna certifiera svenskt vilt. Vi tyckte att Svenskt Sigill skulle vara en utmärkt samarbetspartner d? deras certifieringssystem passar även oss. Projektet har nu p?g?tt ett tag och vi känner oss klara med v?r del av certifieringen ? allt är klart fr?n v?r sida. Den ska nu godkännas av Svenskt Sigill och komma i bruk, säger Maria Silfverschiöld, Svenska Viltmatakademin.
./.
För ytterligare upplysningar kontakta gärna
Linda Cederlund, vd p? Sigill Kvalitetssystem AB och Svenskt Sigill.
Tel 08-788 59 50, [email protected]
Maria Silfverschiöld, Svenska Viltmatakademin, tel 0708-22 85 00

Svenskt Sigill är den enda märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung p? r?vara fr?n förstklassiga odlare och djuruppfödare. Svenskt Sigill-märkingen baseras p? en oberoende standard som genom tredjepartscertifiering ger en hög kvalitetssäkring p? producenters verksamhet. Säljare och köpare kan alltid känna sig trygga med den överenskomna kvaliteten.

IP Sigill: För att f? använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma fr?n odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna niv? i standarden säkrar extra produktionsmervärden som g?r utöver gällande lagstiftning inom omr?dena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden.

Tillval ? Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillniv?n, dels har vidtagit ?tgärder för att minska sin klimatp?verkan. Mat och blommor som kommer fr?n odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet f?r bära märkningen Svenskt Sigill- Klimatcertifierad.

Tillval ? Naturbeteskött: innebär förutom att niv?n IP Sigill uppfylls att djuren har betat p? svensk naturbetesmark. Kött som kommer fr?n g?rdar som är certifierade enligt detta tillval f?r bära märkningen Svenskt Sigill ? Naturbeteskött.

Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: För verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill finns ocks? möjlighet att välja en tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framg?r att produkten kommer fr?n en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy