SE

Intelligent infrastruktur och naturlig törstsläckare gav tillväxtpris

2014-03-25 17:40 Business Region Göteborg Infracontrol och Njie Group blev i dag ?rets Tillväxtföretag respektive ?rets Uppstickare. Priserna delades p? Inspirationsdagen som arrangeras av Business Region Göteborg.

Infracontrol och Njie Group blev i dag ?rets Tillväxtföretag respektive ?rets Uppstickare. Priserna delades p? Inspirationsdagen som arrangeras av Business Region Göteborg.
Varje ?r delar Business Region Göteborg ut priser till framg?ngsrika företagare i Göteborgsregionen. Priset ?rets Tillväxtföretag g?r till ett företag som visat stark tillväxt de senaste tre ?ren. ?rets Uppstickare är ett företag som visat mod och drivkraft samt har v?gat göra n?got annorlunda. Totalt var fem företag nominerade till priserna, som delas ut bland de över 500 deltagarna i tillväxtprogrammet Expedition Fram?t.
Pristagarna:
?rets Tillväxtföretag 2013 ? Infracontrol, som är specialister p? styrning, övervakning och informationshantering och skapar en intelligent infrastruktur som förenklar vardagen.
Juryns motivering:
?Infracontrol arbetade tidigt fram sin värdegrund och de har en uttalad företagskultur som alla lever efter med följd att personalomsättningen är l?g. Affärsplanen som togs fram i samband med detta uppdateras löpande. Med vision och värdegrund som styrmedel och ett ledarskap som kännetecknas av tydlighet i dialog och kontinuerlig kommunikation har deras m?lmedvetna arbete lett till en fantastisk tillväxt i omsättningsökning och lönsamhet.?
Kommentar fr?n Johan Höglund, vd Infracontrol:
“- Det är viktigt med samarbetet med alla medarbetare, jag har varit m?n om att beh?lla familjekänslan och att alla först?r vad vi gör och varför.”
Övriga nominerade till ?rets Tillväxtföretag var KLE (Karlberg & Ljungström Engineering) och Fix Cleaning Service.

?rets Uppstickare 2013 ? Njie Group, säljer Aloe Vera Drycken, som är en naturlig törstsläckare baserad p? Aloe Vera.
Juryns motivering:
?I en bransch där konkurrensen är knivskarp ger man sig in med kreativitet, fokus och en sällan sk?dad energi. Fr?n att i blygsam skala börja importera den dryck Njie Groups grundare själv gillade har de nu en dominerande ställning p? marknaden. De högt satta tillväxtplanerna visar p? den vilja och drivkraft som krävs för att lyckas.?
Kommentar fr?n Assan Njie, vd Njie Group:
“- Vi har h?llit fokus, vi har ett m?l som vi driver mot vi är inte rädda för att misslyckas.”
Övriga nominerade till ?rets Uppstickare var Templar Events.

För mer information kontakta:
Anna-Lena Johansson
Chef Företagsutveckling, Business Region Göteborg
Tel: 031-367 61 52
Karin Skoog
Presskontakt
Tel: 031-367 61 42

Kontaktuppgifter till de vinnande företagen:
Infracontrol
Johan Höglund, vd
Tel: 0704-97 66 01
Njie Group
Assan Njie, vd
Tel: 0762-83 21 79

Expedition Fram?t
Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Fram?t skapar förutsättningar för sm?- och medelstora företag i Göteborgsregionen att utvecklas och växa. I dag deltar över 500 företag i programmet.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom ?stadkomma en h?llbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy