SE

Innovation stavas systematik

– När man säger ordet innovation tänker m?nga ?uppfinning?. Men det är inte samma sak. Innovation är inte bara en idé utan ett större begrepp och m?ste hanteras systematiskt för att ge resultat.
Det är budskapet fr?n innovationskonsulten Cobi Wennergren, som p? ett unikt sätt förenar sina professionella kunskaper i innovationsprocesser och coaching.
P? Oxymas innovationsseminarium den 22 oktober förklarar hon hur en lyckad innovationsprocess planeras och styrs.
– Innovation är en trestegsprocess som ger struktur i kreativiteten, vilken behövs för att komma fram till förbättringar eller förnyelse, säger hon.
Första steget är insikt! Kartläggning av bakgrundsinformation, som behövs för att kunna sätta upp tydliga m?l, sammanställa innovationsteamet, skapa en tidsplan mm.
Andra steget är kreativitet! Med hjälp av handledning och innovationsverktyg genomför innovationsteamet en eller fler workshops för att komma fram till en mängd idéer.
Tredje steget är implementering! Vilka idéer vill ni g? vidare med och i vilken ordning. Projektplan tillämpas för att se till att idéer blir till verklighet. Samtidigt handledas nyckelpersoner för att säkerställa det fortsatta arbetet med nytänkandet.
– Innovation är ett skapa värde av idéer. S? länge en idé eller uppfinning är kvar p? idéstadiet och inte kommit ut p? marknaden är det inte en innovation. Och för att lyckas m?ste man börja ett steg före idén ? analysera m?lgruppen, värdera tidsperspektivet, sätta upp tydliga m?l och bestämma budget, säger Cobi Wennergren.
Just nu arbetar hon som underkonsult i ett projekt där ett svenskt internationellt exportföretag utbildar interna innovationscoacher som ska driva innovationsprocessen i hela den globala organisationen.
– Att bara prata ?innovation? hjälper inte. Det handlar om att arbeta strategiskt och systematiskt. Utan en uttalad innovationsstrategi fr?n företagsledningen g?r det inte att genomföra, säger Cobi Wennergren.
Hon betonar vikten av att bygga in en innovationskultur i organisationen och att det avsätts resurser för det.
– Vill man driva ett företag fram?t krävs det ständig förnyelse. Man m?ste hela tiden tänka i innovationstermer. Ju h?rdare konkurrensen är desto viktigare är det att tänka nytt. Inte minst i nedskärningstider är det viktigt att h?lla innovationsprocessen vid liv och fr?ga sig hur man kan göra saker annorlunda, säger Cobi Wennergren.
Hennes jobb g?r ut p? att handleda organisationer p? ett strukturerat ätt genom hela innovationsprocessen.
Jag utmanar människor att v?ga se och välja nya vägar. Fokus i mitt arbete ligger p? förbättring och att uppn? eller överträffa de satta m?len, säger hon.

Cobi Wennergren
Cobi Wennergren är född och uppvuxen i Holland. Hon flyttade till Sverige i början av 1990-talet och arbetade i m?nga ?r med försäljning och marknadsföring p? internationella medicinteknik- och läkemedelsbolag som Pfizer och Johnson & Johnson. P? Johnson & Johnson blev hon 2008 erbjuden att g? en innovationsutbildning i London. ?Det blev som en väckelseupplevelse?, säger hon. Efter att ha arbetat med innovationsprocesser p? Johnson & Johnson satsade hon p? en coachutbildning och startade 2012 sitt eget konsultbolag. Kunskaper om coaching och kunskaper om innovationsprocessen visade sig vara en perfekt kombination för att hjälpa företag att bygga upp en innovationskultur.

Cobi kommer till Oxymas seminarium den 22 oktober 2014
D? kommer hon att berätta hur en lyckad innovationsprocess planeras och styrs och dela med sig av sin l?nga erfarenhet i omr?det. Seminariet äger rum onsdagen den 22 oktober 2014, kl 8.30-13 i Folkets Hus i centrala Stockholm. Mer information och anmälan finns här: Till anmälan

Text: Lars Anders Karlberg
Foto: Cobi Consulting

Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förh?llningssätt till produktutveckling.Under ?rens lopp har vi hjälpt v?ra kunder att bli framg?ngsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfr?gan p? v?ra tjänster ständigt växer.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fazer Restaurang Konferens   #Karin Fridell Anter   #Svensk Byggtj   #Ulf Klar