INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö – Konstnärliga strandhugg i Stockholms skärg?rd

TIDPUNKT: 23 maj ? 28 september 2014?
PLATS: Artipelag, Värmdö
?ENTRÉAVGIFT: 150 kr
CURATORER: Bo Nilsson, konsthallschef och Frida Andersson, intendent.
KONSTNÄRER: August Strindberg, J.A.G Acke, Prins Eugen, Bruno Liljefors, Anders Zorn, Albert Engström, Axel Sjöberg, Axel Einar Hjorth, Rune Jansson, Eddie Figge, Olle Nyman, Staffan Hallström, Evert Lundquist, Ebba Reutercrona, Torsten Renqvist, Anders Bruno Liljefors, Evert Taube, LG Lundberg, Ernst Billgren, Jan H?fström, Rolf Hansson, Marcus Eek, Madeleine Jonsson Gille, Carl Boutard, Ebba Bohlin, Anna Lidbjörk,
F? platser är lika omskrivna, besjungna och ?bem?lade? som Stockholms skärg?rd. Men idag framst?r föreställningen om skärg?rden alltmer som en nostalgisk turistkliché, där begreppet skärg?rdskonst har blivit en tveksam kategori.
Utställningen Ingen människa är en ö försöker med konstens hjälp fr?n slutet av 1800-talet och fram till idag problematisera bilden av skärg?rden med utg?ngspunkt i begrepp som klass, kön, identitet. Med ett antal nedslag i olika epoker försöker vi spegla de förändringar som har skett i föreställningen om skärg?rden.
Bild: J.A.G. ACKE, Östrasalt 1, 1906
Läs mer om utställningen sist i pressmeddelandet.
KATALOG: I samband med utställningen publicerar vi en katalog med ett rikligt bildurval och en essä av kon- sthallschefen Bo Nilsson.?Katalogen har formgivits av Greger Ulf Nilsson.
HANDOUT: Texter om konstnärerna och deras utställda verk presenteras i en handout som ing?r i entréavgiften.
DIGITALT MATERIAL:
Till utställningen skapas en digital katalog i v?r gratisapp för Apple och Android telefoner och läsplattor. Ipads finns monterade i konsthallen för besökare att fördjupa sig i utställningen och kan även laddas ned gratis via AppStore eller Google Play. Appen inneh?ller bonusmaterial och intervjufilmer med konstnärerna Anna Lidbjörk, Marcus Eek, Carl Boutard, Madeleine Jonsson Gille och Ebba Bohlin om de nya verk som skapats för utställningen. Dessa filmer g?r även att se p? v?r webbsida.
P? bloggen nmiaiartipelag.tumblr.com samlas allt som skrivs och sägs om utställningen samt besökares och allmänhetens egna bilder av skärg?rden. Genom att direktlänka #skärg?rd fr?n bildtjänsten Instagram s? skapas ett collage över bilden av skärg?rden.
PRESSVISNING:
Välkommen till pressvisning torsdagen den 22 maj kl. 11-13.?Obs! Samling vid Parkering Lillemor, vid entrén till Strandpromenaden. Vi bjuder p? en lättare lunch.
PRESSBILDER:
Ladda ned fr?n v?rt nyhetsrum mynewsdesk.com/se/artipelag
TRANSPORT:
Gratis Artipelagbuss kl. 10.30 fr?n Vasagatan utanför Centralstationen till Artipelag. Fr?n Artipelag: Kl. 13.30 till Vasagatan.?Med bil fr?n Stockholm: Bilfärden fr?n centrala Stockholm tar ca 20 minuter. Kör väg 222 mot Gustavsberg och följ skyltningen.
OSA senast 15 maj till [email protected] samt anmälan om du vill ?ka buss.
PRESSKONTAKT: Maria Rosén: [email protected] Mobil: +46 72 244 22 38 Kontor: +46 8 570 130 21
Artipelag är en unik internationell mötesplats där konstutställningar, nyskapande kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärg?rdsmiljön. Artipelag är beläget p? H?lludden som ligger p? Värmdö, ca 20 km öster om Stockholm. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag är ritat av den framlidne arkitekten Johan Nyrén. Förutom kulturella aktiviteter och naturupplevelser som bl.a. naturstigar som leder genom skogsterräng, ängsmark och p? klippor, er- bjuder Artipelag ocks? god mat i tv? restauranger, med uteservering och konferensmöjligheter, en artbox för 1 000 personer lämpad för events och TV-produktioner samt en designbutik. www.artipelag.se

MER OM UTSTÄLLNINGEN:
I utställningen Ingen människa är en ö börjar vi med den konstnärsgeneration som kom att gestalta skärg?rden fr?n slutet av 1800-talet. Prins Eugen, Anders Zorn, Albert Engström, August Strindberg, Axel Sjöberg och J A G Acke f?r representera denna första generation av skärg?rdsm?lare. Trots deras synnerligen olika utg?ngspunkter och olika konstnärliga förh?llningsätt har de kommit att företräda den konstnärliga m?ngfald som v?r föreställning om skärg?rden bygger p?.
Skärg?rdslivet i slutet av förra seklet förbinds ofta med överklassens tillfälliga sommarvisten och den kulturkrock som detta innebär med den ursprungliga befolkningen. Men under trettiotalet kan man skönja hur medelklassen allt oftare söker sig ut i skärg?rden som sommargäster. I motsats till gulaschbaronernas stora hus med massor av snickarglädje är medelklassens hus mer modesta i skala vilket kompenseras av ett modernt formspr?k som har likheter med skrivarstugan eller konstnärens ateljé. Till denna nya typ av boende skapade möbelformgivaren Axel Einar Hjorths s? kallade sportstugemöbler med namn som Utö, Värmdö och Sandhamn. En central del i föreställningen om skärg?rden finns även i Evert Taubes efterlämnade visskatt som ocks? finns med i utställningen.
Modernismen fick sitt genomslag kulturpolitiskt och i gestaltningen av det moderna Stockholm, men aldrig?i skärg?rdsmiljön. Närmast i detta avseende kommer Olle Nyman som använde sig av abstraktionen i sitt m?leri. P? sin fädernesärvda g?rd p? Saltsjö Duvnäs samlades i slutet av fyrtiotalet och under delar av fem- tiotalet en grupp konstnärer med Evert Lundquist, Ebba Reutercrona och Staffan Hallström i en slags boende och arbetsgemenskap som brukar kallas Saltsjö-Duvnäsgruppen. I denna del av utställningen ing?r ocks? keramikern Anders B Liljefors som genom sin verksamhet vid Gustavsbergs porslinsfabrik utvecklade ett experimentellt förh?llningssätt till keramik som en fri konstnärlig form som närmade sig naturens formspr?k. I denna del av utställningen finns ocks? Torsten Renqvist och Rune Jansson som var och en p? sitt sätt har gestaltat skärg?rdens speciella rumsligheter i skulptural, respektive m?lerisk form.
Hos LG Lundberg finns b?de länkar till Prins Eugens m?leri, men ocks? till August Strindbergs m?lningar fr?n Dalarö udd, där ocks? LG Lundberg är verksam. Hos Jan H?fström kan man finna en litterär källa i Carl Jonas Love Almqvist och dennes föreställningar om den mytiska ön ur vilken allt liv emanerar. Sextiotalsgenerationen är fortfarande verksam idag och har inspirerat m?nga av de konstnärer som fick sitt genombrott p? 1980-talet. I utställningen är den representerad av Rolf Hanson och Ernst Billgren som har fortsatt diskursen av 1800-talets stora ikoner inom skärg?rdskonsten.
I utställningen finns ocks? en yngre generation av konstnärer som vi har förpassat till ett gränsland mellan Artipelag och naturen utanför. Det är platsspecifika verk som anknyter till skärg?rden, men p? ett mer fysiskt handfast sätt. Marcus Eeks m?lningar av havet och dess b?ttrafik befinner sig i ett rumsligt territorium mellan inne och ute. Carl Boutard har samlat naturfragment fr?n Artipelags näromr?de och gjort avgjutningar av i brons och därefter satt samman till ett slags naturligt alfabet. Lite längre ut i naturen kring byggnaden kan man höra Madeleine Jonsson Gilles ljudverk Sjökort: Fem öar och nere vid ?ngb?tsbryggan har Anna Lidbjörk skapat en installation som har vissa likheter med ett skärg?rdscafé. Längst bort fr?n byggnaden befinner sig Ebba Bohlins skulpturprojekt som har installerats ute p? vattnet, men som för den sakens skull knappast har en koppling till naturen, utan snarare till människans exploatering av vilja till kolonisering av naturen. Det är uppenbart att den unga generationen av konstnärer är väl medvetna om skärg?rdens förändrade omständigheter idag; fr?n en ursprunglig natur till ett slags reservat för massturism.

Artipelag är en ny och unik internationell mötesplats där konstutställningar, nyskapande kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärg?rdsmiljön. Artipelag är beläget p? H?lludden som ligger p? Värmdö, ca 20 km öster om Stockholm. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag är ritat av den framlidne arkitekten Johan Nyrén. Förutom kulturella aktiviteter och naturupplevelser som bl.a. naturstigar som leder genom skogsterräng, ängsmark och p? klippor, erbjuder Artipelag ocks? god mat i tv? restauranger, med uteservering och konferensmöjligheter, en artbox för 1 000 personer lämpad för events och TV-produktioner samt en designbutik. www.artipelag.se

Authors
Top