SE

Inbjudan: Matpolitisk debatt och Almedalens godaste mingel

Partiernas politik p? matomr?det blir en allt viktigare fr?ga för väljarna. M?ndagen den 30 juni arrangerar vi en debatt i Almedalen mellan landsbygdsminister Eskil Erlandsson och andra ledande matpolitiker och debattörer om hur de vill utveckla svensk mat och den svenska livsmedelsbranschen. Som debattefterrätt anordnar vi Almedalens godaste mingel.
*Seminarium: Vad händer efter Riksdags(mat)valet 2014 ? behövs en svensk livsmedelsstrategi?
Plats: S:t Hansgatan/Trappgränd, Industriomr?det
När: 30 juni klockan 15.00-16.00
Medverkande: Eskil Erlandsson (C) Landsbygdsminister; Matilda Ernkrans (S) Miljö- och jordbruksutskottets ordförande i riksdagen; Ulf Berg, matpolitisk talesperson och ledamot i skatteutskottet (M); Gunhild A Stordalen, ordförande i Stordalen Foundation och initiativtagare till EAT. Moderatorer: Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen och Richard Tellström, matexpert och mathistoriker.
*Almedalens godaste mingel
Plats: S:t Hansgatan/Trappgränd, Industriomr?det
När: 30 juni klockan 17.00-19.00
Anmälan: [email protected]
HELA LIVSMEDELSFÖRETAGENS PROGRAM I ALMEDALEN

Kontakt: Peter Wannding, tel: 0730-32 65 13, Johan Anell, tel: 072-572 65 44
Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och m?ngfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförm?ga.

A to już wiesz?  FoodMonitor: Gothemsg?rden ?talsanmäls

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy