Dietter

Ikke til salt i maten

Lavere inntak av salt har blodtrykksreduserende effekt. Det kan v?re en direkte sammenheng mellom tilf?rsel av koksalt og forekomst av hjerte- og karsykdom. H?yt blodtrykk er en folkesykdom i Norge.
Forskere advarer mot for mye salt i maten, som kan gi organskade i tilegg til h?yt blodtrykk.
– ? f? mennesker til ? spise litt mindre salt vil ha stor innvirkning p? blodtrykket, sier professor Ingrid Os ved Ullev?l universitetssykehus. Samtidig som blodtrykket senkes reduseres risikoen for hjerteinfarkt.
Blodtrykket ?ker med alderen, det ser man i de fleste samfunn. Kvinners blodtrykk ?ker mer enn menns. Naturmennesker og nonner i kloster er unntak, de beholder i st?rre grad et jevnt blodtrykk gjennom livet. Stress, kosthold og andre leveforhold i det moderne samfunnet kan medvirke til at blodtrykket ?ker.
Livsstilsr?d med vekt p? slanking, et kosthold med mindre salt, mer frukt, gr?nnsaker og magre melkeprodukter, samt ?kt fysisk aktivitet og moderasjon i alkoholforbruket har vist seg ? kunne senke trykket hos personer med moderat forh?yet blodtrykk.
Mattilsynet anbefaler voksne ? begrense saltforbruket til fem gram salt om dagen, mens barn ikke b?r f? i seg mer enn 3 gram daglig.
I helgen samles mer enn 5500 blodtrykkseksperter for ? diskutere og legge frem forskning p? hvordan blant annet saltinntak p?virker indre organer. ?European Meeting on Hypertention? er en ?rlig vitenskapelig kongress som annethvert ?r arrangeres i Milano, og det p?f?lgende ?ret i en annen storby i Europa. Kongressen p? Lillestr?m er den 20. i rekken og fagkomiteen har gjennomg?tt hele 1.890 forskningsrapporter i forkant av kongressen. Se ogs?: http://www.esh2010.com/index.php
Fakta om blodtrykk
Blodtrykk er det daglige trykket i det store kretsl?pets puls?rer. Blodtrykket varierer med hjerteslagene. N?r hjertet hos en voksen trekker seg sammen, pumpes blod og trykket ?ker. Det h?yeste trykket er overtrykket. N?r hjertet slapper av igjen, faller trykket, og undertrykket m?les.
Har du et blodtrykk p? 190/90, betyr det at ditt overtrykk er 190, og ditt undertrykk 90.
Rundt 1/3 av alle nordmenn har h?yt blodtrykk. Andelen ?ker med alder.
H?yt blodtrykk deles i tre grupper:
Mild hypertensjon: 140-159/90-99. Omfatter mer enn halvparten.
Moderat hypertensjon: 160-179/100-109. Omfatter opp mot 1/3.
Alvorlig hypertensjon: 180/110. Omfatter rundt 10%.
Risikofaktorer :
Kj?nn, menn 55 ?r og kvinner 65 ?r
R?yking
Overvekt
Famili?r belastning av hjerte-karsykdommer
Fettstoff-forstyrrelser, som h?yt kolesterol.
Andre sykdommer som diabetes og kronisk nyresykdom.
(Kilde: Folkehelseinstituttet)
Kontaktopplysninger:
Professor Ingrid Os, Ullev?l universitetssykehus, mobiltelefon 930 23 337

Similar Posts