Hvem skal produsere maten v?r?

Regjeringen Solberg vil gj?re store endringer i landbruket. Norges Bondelag mener regjeringen har flere gode m?lsettinger, men virkemidlene de foresl?r kan f?re til en totalforandring av Norge som matnasjon.
– Vi mener det er positivt at den nye regjeringen vil arbeide for en h?yest mulig selvforsyning av mat. P? den annen side vil dette v?re avhengig av at vi bruker jordbruksarealene over hele landet. For ? sikre norsk matproduksjon trenger vi et sterkt jordvern og fortsatt driveplikt. Dette ?nsker regjeringen ? endre, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
Regjeringen ?nsker ? endre eiendomspolitikken og hvordan tilskuddene fordeles mellom sm? og store g?rdsbruk og ulike deler av landet. Dagens regelverk p? disse omr?dene har som m?l ? nettopp opprettholde matproduksjon over hele landet.
– Denne aktiviteten hindrer ogs? at Norge gror igjen ? og gir oss dermed det landet vi kjenner. Vi gleder oss over at Jan Tore Sanner i dag g?r ut og lover et fortsatt sterkt landbruk over hele Norge. Dette et godt utgangpunkt for en videre dialog mellom b?ndene og regjeringspartiene, sier Bj?rke.
Norges Bondelag er ogs? positive til at regjeringen vil lette investeringer gjennom opprettelsen av en fondsordning, bedre skattebetingelsene, lettere byr?krati og satsing p? kunnskap og kompetanse i
n?ringen.
– FrP og H?yre legger i denne plattformen opp til endringer av alle b?rebjelkene som dagens matproduksjon hviler p?. Da er det tvingende n?dvendig at kunnskap blir lagt til grunn, og at mulige konsekvenser dette vil f? for n?ring og forbrukere blir grundig belyst f?r endringene gjennomf?res.
Litt under halvparten av maten vi spiser i dag blir produsert innenlands p? norske ressurser. Norsk matproduksjon kjennetegnes av tillit og kort verdikjede mellom bonde og forbruker, og god kvalitetskontroll over hele produksjonslinja.
– Til syvende og sist handler dette om rike Norge skal ta v?r del av ansvaret og br?df? egen befolkning i en verden med klimautfordringer, befolknings?kning og matmangel, avslutter bondelagslederen.
Kontaktpersoner:
Nils T Bj?rke
Leder Norges bondelag
22054505 / 90150624
[email protected]
Lise Boeck Jakobsen
Kommunikasjonssjef
Norges Bondelag
22054517 / 97599866
[email protected]

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Vedlagte filer

Authors
Top