SE

Hur ser ditt fredagsmys ut?

Idag har Scandinfo kick-off där vi formellt startar ig?ng det nya verksamhets?ret. I samband med v?r kick-off har vi i ?r ett tema, nämligen Fredagsmys.
Scandinfo har l?ng erfarenhet av marknadsundersökningar inom snabbrörliga produkter s?som exempelvis mat och dryck. Begreppet Fredagsmys dyker ofta upp i dessa sammanhang och det är n?got som vi har velat undersöka vidare. Med 16 kvalitativa djupintervjuer och 800 kvantitativa webbintervjuer, har vi f?tt en djupare först?else för varför fredagsmyset är s? viktigt för människor. Undersökningen belyser drivkrafterna bakom fredagsmyset, vad som egentligen räknas som fredagsmys och vilka människorna är bakom fredagsmyset. Vi har även f?tt en bild av hur konsumtionen är och vilka varumärken som förknippas med fredagsmys.

Scandinfo är ett av Sveriges ledande marknads-undersökningsföretag inom kundnöjdhet och varumärkesutveckling. Vi fokuserar p? att göra lösningar där marknadsinformation blir till konkreta verktyg för att n? uppsatta m?l.
Vi vänder oss till företag som har stor tilltro till värdet av starka varumärken och nöjda kunder.
Följ oss p? Facebook

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy