SE

Hur kommer Barnallergi?ret att uppmärksammas av landstinget i Gävleborg?

Nu i veckan har vi i Astma- och Allergiföreningen i Gävleborgs län skrivit till landstingsfullmäktige i Gävleborg. Vi undrar hur landstinget kommer att uppmärksamma det p?g?ende Barnallergi?ret.
Barnallergi?ret har kommit till p? initiativ av Astma- och Allergiförbundet. Allergi är barnens folksjukdom. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har n?gon form av allergi eller överkänslighet. Tiotusentals barn har sv?ra problem som p?verkar hela familjens liv ? barn, syskon och föräldrar. Därför har Astma- och Allergiförbundet tagit initiativ till ett Barnallergi?r.
– Miljöhälsorapporten 2013 visar att astma bland barn i skol?ldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011, fr?n 6 till 9 procent. Därför har vi tagit initiativ till ett Barnallergi?r, ett helt ?r d? vi sätter barn med astma, allergi eller annan överkänslighet i fokus, säger Kerstin Eriksson, vice ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Gävleborg.
I flera landsting kommer man att uppmärksamma Barnallergi?ret genom att till exempel ordna föreläsningar för b?de profession och allmänhet, ordna samr?dsgrupper med v?rden eller starta astma eller eksemskolor.
– Vi hoppas att landstinget i Gävleborg vill hjälpa oss att öka kunskapen om barns astma och allergi inom v?rt landsting, säger Kerstin Eriksson.
För mer information, kontakta gärna:
Anette Torvidsson, ordförande Astma- och Allergiföreningen i Gävleborg, tel 073 – 80 33 026,
eller 0271-12298. [email protected]
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, tel 070 – 588 72 88.
[email protected]
Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy