SE

Hot mot matproduktion en global riskfr?ga

Flera av världens länder med snabbväxande ekonomier är stora exportörer av livsmedel, men de är ocks? utsatta för stora risker ? miljö- och klimathot och sjukdomar p? djur och växter ? och detta är ett allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen, enligt en grupp forskare fr?n SLU och SVA.
En grupp om tio Uppsalaforskare fr?n Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inom SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk publicerade nyligen studien Future threats to agricultural food production posed by environmental degradation, climate change, and animal and plant diseases ? a risk analysis in three economic and climate settings i den ansedda tidskriften Food Security.

? Vi utvecklade en metodologi där vi kunde jämföra riskerna för ett lands livsmedelsproduktion avseende tre olika typer av hot: miljöförstöring, klimatförändring och smittsamma sjukdomar för djur och växter, berättar professor Ulf Magnusson, SLU som är s k senior author för studien.
? S?dana jämförelser är sällsynta i den vetenskapliga litteraturen. Sedan gick vi vidare och analyserade hur stora dessa risker är i tre typländer: ett l?ginkomstland, ett medelinkomstland som är en s? kallad emerging economy, allts? en växande ekonomi, och ett höginkomstland.
Riskerna för livsmedelsproduktionen varierade betydligt mellan länderna beroende p? vilket hot som analyserades ? n?got som vidare analyser och diskussioner om säker livsmedelsförsörjning m?ste beakta. Som förväntat var riskerna genomg?ende störst i l?ginkomstlandet.
? N?got överraskande var riskerna ocks? betydande i medelinkomstlandet. Vissa s?dana emerging economy-länder är stora exportörer av livsmedel och hög risk i lantbruket i dessa länder är ett allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen, sammanfattar Ulf Magnusson.

Artikeln kan laddas ner här:
http://link.springer.com/article/10.1007/s12571-014-0331-y/fulltext.html
Mer information: professor [email protected], tel 018-67 23 24
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Mattias Forsell   #Sunrise Grey   #Svart Presisjon   #Wilfa Svart Optimal