SE

HKScans samarbetsförhandlingar i Finland har avslutats

Pressmeddelanden, 1 oktober 2014 HKScan Abp:s och HKScan Finland Ab:s samarbetsförhandlingar som berör tjänstemän och högre tjänstemän i Finland avslutades den 30 september 2014. Sammanlagt

Pressmeddelanden, 1 oktober 2014
HKScan Abp:s och HKScan Finland Ab:s samarbetsförhandlingar som berör tjänstemän och högre tjänstemän i Finland avslutades den 30 september 2014. Sammanlagt berördes nästan 400 medarbetare av förhandlingarna.
Det är för att förbättra lönsamheten som HKScan väljer att effektivisera sin verksamhet samt rationalisera och förenkla sin struktur. Genom förändringarna vill HKScan uppn? kostnadsbesparingar, mer effektiva processer och tydligare fokus i sin affärsverksamhet.
Aktuella personalförändringar kommer att beröra sammanlagt 68 medarbetare och omfattar förändringar i befattningsbeskrivningar, ansvarsomr?den och arbetsvillkor, medan en del arbetsuppgifter upphör helt. Antalet anställda minskar med 51,5 ?rsanställda. En del av förändringarna kan ske genom naturliga avg?ngar s?som pensionslösningar samt deltidstjänster.
Personalförändringarna genomförs i huvudsak under 2014 och m?let är en ?rlig kostnadsbesparing med fyra miljoner euro. HKScan i Finland har idag cirka 2 800 medarbetare.
HKScan Abp
Hannu Kottonen
Verkställande direktör

För mer information, kontakta:
Samuli Eskola, direktör för konsumentaffärsverksamheten i Finland och Baltikum, HKScan-koncernen
Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan-koncernen
För kontakt begär samtal via:
Marja Siltala, kommunikationsdirektör, affärssegmentet Finland, [email protected], tfn + 358 10 570 2290
Marja-Leena Dahlskog, koncernens kommunikationsdirektör, [email protected], tfn +358 10 570 2142

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar
högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och
lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. V?ra kunder är
inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. V?ra
hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till
närmare 50 länder. HKScans omsättning är 2,1 miljarder euro och vi har cirka
7 700 anställda, vilket gör oss till ett av Europas ledande köttföretag.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy