Dietter

Hareid skule hoppet seg til seier

Sperrefrist: 25. mai klokken 12.00. Av hensyn til at premien er en overraskelse for skolebarna, anmoder vi om at dere overholder sperrefristen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har k?ret Klasse 7b ved Hareid skule i M?re og Romsdal, som en av tre landsvinnere av ?rets hoppetaukonkurranse. 5 – 7. klasse ved Kvams?y oppvekstsenter og 4. klasse ved Sands?y oppvekstsenter er i tillegg trukket ut som fylkesvinnere.
Ved ? hoppe én time og 50 minutter hver dag i konkurransen, har de 18 elevene i klasse 7b ved Hareid skule hoppet seg til en nasjonal premie p? 6000 kroner og en fylkespremie p? 3000 kroner. Fylkeshelselaget ved, Lill-Janet Kristiansen, deler ut premien til elevene.

STED: Hareid skule, tirsdag 25. mai klokken 10.00.

Leder for fylkeshelselaget Kari Ristesund deler ut premiene til elevene ved Kvams?y og Sands?y oppvekstsenter.

STED: Kvams?y oppvekstsenter, torsdag 27. mai klokken 09.00.
Sands?y oppvekstsenter, torsdag 27. mai klokken 11.00.

Klasse 7b ved Hareid skule er en av tre landsvinnere av konkurransen. Vinnerne er k?ret blant flere skoleklasser som fikk maksimal poengsum ved ? hoppe nesten to timer hver eneste dag i l?pet av konkurransen. Regionale vinnere er k?ret i alle landets fylker.

Over hele landet har 123.000 skoleelever fra 4. til 7. klasse deltatt i konkurransen, som viser hvordan fysisk aktivitet b?de er morsomt og sunt. Over 60 prosent av alle landets barneskoler deltok i konkurransen som strakte seg over to uker i april.

Aktiv skole
– Hoppetaukonkurransen ?Hopp for hjertet? er v?rt bidrag til ?kt aktivitet for skolebarn. I dag sitter mange barn for mye stille. Samtidig vet vi at barn som er overvektige og mosjonerer lite, har st?rre risiko for hjertesykdom i voksen alder, sier leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, John Kjekshus.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanit?r organisasjon som i hundre ?r har arbeidet for ? bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Bekjempelse av hjerte- og karsykdommer er et av v?re hovedarbeidsomr?der.

Kontakt: Daglig leder for Nasjonalforeningens fylkeskontor, Grete Opheim: 91 30 20 47.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy