SE

Handlare vill se krafttag fr?n polisen mot stöldligorna

2014-02-17 08:00 Livsmedelshandlarna Stöldligor som härjar genom Sverige är ett gissel för m?nga handlare. Numera vill bovarna hellre ha varor än kontanter. Varor som sen säljs vidare. ?Polisen borde förstöra marknaden för tjuvarna,? anser Andreas Norlin handlare p? Hemköp i Gnesta och i Vagnhärad.

Stöldligor som härjar genom Sverige är ett gissel för m?nga handlare. Numera vill bovarna hellre ha varor än kontanter. Varor som sen säljs vidare. ?Polisen borde förstöra marknaden för tjuvarna,? anser Andreas Norlin handlare p? Hemköp i Gnesta och i Vagnhärad.

I närap? sju, ?tta ?r har Andreas Norlin f?tt regelbundna besök av stöldligor som rensar hans butik dyra köttdelar, chokladkakor, snabbkaffe och kemtekniska produkter. I intervaller kan de dyka upp varannan vecka för att sedan försvinna ett par m?nader. Ofta kommer de i par och g?r till olika ställen i butiken samtidigt som de talar till varandra i mobilen. De är professionella och smyger ner varor i medhavda väskor när ingen ser dem.
? Jag är handlare p? sm? orter där man lär känna sin kundkrets riktigt väl. Dessa människor kommer inte härifr?n. Man hör att de är fr?n Östeuropa och vi har lärt oss hur de agerar i butiken och har vi möjlighet s? punktmarkerar vi dem s? fort vi f?r syn p? dem. Men oftast dyker de upp p? kvällarna när vi har färre personal och d? blir det sv?rare, säger han.
Drar ner p? exponering
Därför jobbar han mycket förberedande. Snabbkaffet säljs numera bara över disk och dyrare köttdetaljer lägger vi inte fram utan dessa m?ste kunderna fr?ga efter.
? Det här drabbar b?de v?ra kunder och försäljningen. Vi är m?nga handlare som f?r p?hälsning av de här ligorna. Jag vet en handlare i Nynäshamn som till slut skaffade ett l?sbart sk?p till sitt kött där kunderna fick ringa p? en klocka varje g?ng de ville ha n?got.
Oprioriterade brott
Andreas Norlin och hans personal har flera g?nger gripit gärningsmän när de stulit varor. Vid dessa tillfällen har de larmat polisen och anmält tjuvarna. Men sedan har inte mycket hänt.
? Man känner sig maktlös för polisen prioriterar inte den här typen av brott. Änd? borde det vara ganska enkelt att ta reda p? var varorna dyker upp. Jag skulle önska att polisen tog reda p? köparna och förstörde marknaden för den här typen av brott. D? skulle de inte ha n?got här att göra.
Restauranger, kiosker och andra mindre näringsidkare som plötsligt har väldigt l?ga priser p? varor som tidigare stulits inom regionen borde inte vara alltför sv?ra att kolla upp. En enkel sak för polisen är att begära fram fakturan eller kvittot p? varorna.
Spaning för sv?rt
Polisen i Nyköping i det län där Andreas Norlin har sina butiker har inte n?gon uppfattning om att det är särskilda utländska stöldligor som opererar i omr?det.
? Det är sv?rt för oss att g? vidare när vi f?r in en anmälan om butiksstölder. Bildmaterial m?ste vara väldigt tydliga för att h?lla för ?tal. Och om vi griper n?gra misstänkta för stöld av varor i butik s? förnekar de alltid att de ska sälja det vidare. De säger att det är för enskilt bruk och d? har vi inget att g? p?. Att syssla med spaning p? misstänkta köpare blir sv?rt, det kan vi inte h?lla p? med, säger Mikael Larsson som är utredare p? Nyköpingspolisen.
Är det en resursfr?ga för polisen?
? Jag har ingen ?sikt i den fr?gan, säger Mikael Larsson.
Polisens akilleshäl
Per Geijer som är säkerhetsansvarig p? Svensk Handel säger att butiksstölder är ett omfattande problem för handlarna och att stöldligorna utnyttjar polisens akilleshäl ? dess organisation.
? Detta är en otroligt sv?r brottslighet att bekämpa. Polisen kan inte se serien i brotten eftersom ligorna flyttar mellan polisdistrikten. Men just dessa brott m?ste de ha b?de tid och resurser för att prioritera, säger Per Geijer.
Ställ tydliga krav
Han berättar att fr?n deras senaste undersökning visar det sig att det rör sig om sex miljoner stöldbrott i butik där Livsmedelsbutiker är den mest utsatta gruppen.
? Vi anser att polisen borde göra bättre ifr?n sig. Vi brukar säga till handlarna att de ska spara ner bildmaterial, kontakta polisen och ställa tydliga krav p? utredningen. Ofta har ju handlarna tips om var godset kan dyka upp n?gonstans och detta m?ste polisen ta p? allvar. Över huvud taget m?ste polisen bli bättre p? att utreda häleridelen i dessa brott. Det är själva motorn till brottsligheten och detta är n?got vi tar upp kontinuerligt i v?ra diskussioner med polisen, säger han.
Text: Marie Halldestam
Fakta | Butiksstölder
? Det kriminella svinnet i detaljhandeln, det vill säga stölder och snatterier, uppg?r till 6 miljarder kronor.
? Det kriminella svinnet utgörs av externt och internt svinn. Det externa svinnet, det vill säga kundstölder, uppg?r till 4,4 miljarder kronor. Det interna svinnet, det vill säga stölder som beg?s av personal och chefer, uppg?r till drygt 1,6 miljarder.
? Av de stölder som upptäcks polisanmäls drygt tv? tredjedelar.
? Administrativt svinn, det vill säga bokföringsmässiga fel, felväxling till kunder, produkter som inte g?r att sälja p? grund av kvalitetsförsämring, med mera, uppg?r till 3 miljarder kronor.
? Inom dagligvaruhandeln har en mer noggrann redovisning av det administrativa svinnet lett till en ökning av andelen administrativt svinn, som numera utgör 40 procent av det totala svinnet.
? Sammanlagt uppg?r svinnet, inklusive administrativt svinn, till 1,4 procent av den totala omsättningen i den svenska detaljhandeln, eller 9 miljarder kronor.
Källa: Svensk Handel

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy