Handeln är en viktig inkörsport för unga p? arbetsmarknaden

Regeringsskiftet kan innebära flera förändringar för handeln och i en del fall rena försämringar om vissa vallöften infrias. Livsviktigt har benat ut fr?geställningarna och talat med Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg.
Före valet visade alla opinionsmätningar för handeln p? en stark framtidstro, b?de hos konsumenter och i handeln. Hush?llen har f?tt mer i pl?nboken efter ?r av räntesänkningar och skattelättnader vilket lett till en ökad köpkraft.
Men s? ett par m?nader före valet började handlarna tappa tilliten till en bra försäljning.
Och Konjunkturinstitutets siffror efter sommaren visade p? ett kraftigt dalande antal hush?ll som trodde att de under det närmaste ?ret kommer att f? en bättre ekonomi.
Svag regering ökar oro
Och nu efter valet är osäkerheten stor om vad som kommer att hända. En svag minoritetsregering som m?ste zick-zacka sig igenom varje sakfr?ga i riksdagen gör det sv?rare att sia om framtiden.
Att det ledande partiet, s, ocks? g?tt till val i fr?gor som bland annat rör ekonomiska ?tstramningar p? olika sätt gör inte saken enklare. För handelns del handlar det bland annat om den sänkta arbetsgivaravgiften för unga som socialdemokraterna vill ta bort. Lägg därtill miljöpartiets krav p? förnybara energikällor och förbud mot bekämpningsmedel i jordbruket som ocks? kan p?verka dagligvaruhandeln.
Handelns investeringar
S? vad kommer det här att göra med handlarnas möjligheter att investera i verksamheten, att renovera och utöka och att anställa unga? Och hur blir det med hush?llens köpkraft ? kommer de att handla mindre mat och billigare mat?
Jonas Arnberg som är chefsekonom p? Svensk Handel menar att Dagligvaruhandeln i detta fall är den minst känsliga delen i handeln. Äta m?ste man i vilket fall som helst.
? Dagligvaruhandeln har allra minst att oroa sig för eftersom det är den minst konjunkturkänsliga delen av handeln. Hela handeln har del av den försiktiga konjunkturuppg?ng som vi är inne i. Men samtidigt ska vi vara medvetna om att den är bräcklig och störningar i omvärlden kan p?verka den, säger han.
Tomma vallöften
Fr?n Svensk Handels sida väntar man sig inga stora förändringar tills vidare, men första testet blir när budgeten presenteras och att den g?r igenom.
? Ännu är det för tidigt att gissa vad valutg?ngen kommer ha för inverkan p? konsumtion och handeln. Det är först när en budget presenteras som vi vet vilka förutsättningar som gäller, säger Jonas Arnberg. Och d? kommer det kanske visa sig att det inte alls är det man gick till val p? som kommer i budgeten.
Samma förutsättningar
Ur konsumentperspektivet har knappast förutsättningarna ändrats i och med valet.
Hush?llens möjlighet till konsumtion är den samma som före valet eftersom det inte har aviserats n?gra skattehöjningar menar Jonas Arnberg.
? S? länge folk har jobb och en trygg anställning tror jag inte att man kommer ändra sitt konsumtionsmönster. Det är först om det börjar dugga in varsel p? företagen som n?got kommer att hända.
Snabb förändring
Hela samhället är inne i en snabb förändring inte minst vad gäller digitalisering och där har ungdomar en stor roll. Handeln är en viktig inkörsport för unga p? arbetsmarknaden.
? Jag tror inte att det skulle vara taktiskt att beskatta handeln mer genom att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Lönsamheten är redan d?lig och handeln leder statistiken vad gäller konkurser. Handeln anställer m?nga ungdomar och fungerar som en slags förädling av ungdomar som arbetskraft.
Butiksjobb blir deras första arbete efter skolan och sedan g?r de flesta vidare till andra jobb i samhället.
Handeln viktig för unga
Jonas Arnberg pekar p? att handeln har en viktig roll i samhället eftersom man anställer s? m?nga ungdomar.
? Handeln spelar en viktig roll som ett led i att sänka arbetslösheten och d? inte minst för unga. En lägre arbetsgivaravgift för unga är ett sätt att uppmuntra detta p?, avslutar han.
Text: Marie Halldestam & Claes Hallencreutz

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.
Bifogade filer

Authors
Top