H?llbara Hav och briggen Tre Kronor p? besök i Sundsvall 30 sep – 2 okt!

Briggen Tre Kronor af Stockholm och H?llbara Hav anländer till Tvärkajen kl 10.00 den 30 september. Pressträff sker ombord p? briggen den 30 sep kl.10.30. Under Globala Sundsvalls temavecka sätts fokus p? Östersjön d? H?llbara hav medverkar med en ny miljöutställning, arrangerar “Öppet skepp? samt seglingar. Näringslivsbolaget i kommunen arrangerar en branschdag ombord för regionens besöksnäring och skolorna erbjuds visningar.

Under vistelsen erbjuds kvällskryssningar och skolor i Sundsvall har särskilt avsatta pass med guidade visningar av miljöutställningen samt briggen Tre kronor.
Miljöutställning
Den nya miljöutställningen ?Etta med kök? om kemikalier, läkemedel och plaster i v?r hemmiljö, visas. Mycket av det vi använder oss av hemma hamnar s? sm?ningom i v?ra vattendrag och slutligen i Östersjön. Öppna sk?p och l?dor och finn tips om vad vi kan göra för Östersjöns bästa. Utställningen invigdes i Almedalen av miljöminister Lena Ek.
Tisdag 30 sep kl 10.00-16.00. Onsdag 1 okt samt torsdag den 2 okt kl 09-16. Fri entré.
Öppet skepp
Välkommen ombord och se hur Tre Kronor ser ut fr?n insidan! Vi visar fartyget och berättar om v?ra seglingar och v?rt arbete för ett rent och friskt Östersjön.
Onsdag 1 okt samt torsdag den 2 okt kl 14-15. Fri entré.
Segla för Östersjön med briggen Tre Kronor
Upplev hur det är att segla ett segelfartyg som för hundrafemtio ?r sedan! Vi har som m?l att de som vill ska f? delta s? mycket som möjligt. Besättningen instruerar och visar hur man t.ex. sätter segel.

Kvällskryssningar: Fyra timmars härlig segling inkl. middag.
Onsdag 1 okt samt torsdag 2 okt kl 16-20. Pris 845 kr. Barn t.o.m. 18 ?r 695 kr.
L?ngsegling över öppet hav till Gävle: Avg?ng fr?n Sundsvall kl 08.00 den 3 okt. Ankomst Gävle kl 10.00 den 4 okt. Samtliga m?ltider ing?r. Pris 2 450 kr.
Bokning – www.briggentrekronor.se
Om Globala Sundsvall
Globala Sundsvall är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, bist?ndsmyndigheten Sida, Universitets- och högskoler?det, Mittuniversitetet och m?nga lokala aktörer. Globala Sundsvall är ett uppmärksamhetsprojekt om globala fr?gor i ett lokalt perspektiv som görs i samarbete med Sida. Aktiviteterna under temaveckan ska öka kunskapen och först?elsen för hur utvecklingen i världen p?verkar oss och hur världen p?verkas av v?ra handlingar, v?rt beteende och attityder i Sundsvall. Under perioden 26 september till 3 oktober uppmärksammas globala utvecklingsfr?gor p? olika sätt i Sundsvall. M?lgrupper är: intresserad allmänhet, näringsliv, ungdomar, lärare, organisationer, politiker och journalister. Information om Globala Sundsvall samt om Temaveckan – Här!
För mer information:
Christina Thimrén Andrews, Projektledare Initiativet H?llbara Hav,[email protected], 070-818 82 38
Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet H?llbara Hav,[email protected] 070-389 68 89
Göran Lindstedt, Vd Initiativet H?llbara Hav [email protected] 070-425 15 15

Initiativet H?llbara Hav/Briggen Tre Kronor Nominerades till Nordiska R?dets Natur- och miljöpris 2013.

www.hallbarahav.nu
www.briggentrekronor.se

Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu
Bifogade filer

Authors

Related posts

Top