H.K.H. Kronprinsessen delte ut Coop Milj?pris

Tirsdag kveld overrakte H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit Coop Milj?pris 2012 til hhv. Musketerene fra Troms? og 6. og 7. klasse ved Steigenskolen i Nordland. Begge vinnerne fikk prisen for sitt arbeid for ? redusere mengden mat som blir kastet.
Coop Milj?pris 2012 ble overrakt under et arrangement p? Nationaltheatret. Totalt 751 ideer kom inn i konkurransen om ? f? fram de beste tiltakene for ? redusere matsvinn.
Mat til Frelsesarmeen
Musketerene fikk Coop Milj?pris i kategorien ?Innovasjon?. En av de viktigste jobbene Musketerene gj?r er ? hente matvarer med kort holdbarhet i de lokale Coop-butikkene. Maten gir de gratis til ?konomisk og sosialt vanskeligstilte gjennom Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og andre organisasjoner. Matvarer som ikke er spiselige, men som kan brukes til dyrefôr, leveres til g?rdsbruk eller komposteres. I tillegg gir Musketerene arbeid til personer som har falt utenfor arbeidslivet, ofte p? grunn av rus eller psykiske problemer.
Juryen for Coop Milj?pris mener at Musketerene oppfyller kriteriene for konkurransen meget godt. ?Musketerene er et vellykket tiltak som reduserer mengden mat som m? kastes, og som samtidig bidrar til ?kt sosial velferd?, heter det i juryens innstilling. Coop Milj?pris “Innovasjon” best?r av en bronse-statuett signert Nico Wiederberg og 50.000 kroner.
L?rte opp kundene
6. og 7. klasse ved Steigenskolen i Nordland vant Coop Milj?pris 2012 i kategorien ?Hverdagstips?. Prisen best?r av 30.000 kroner og et trykk signert Nico Wiederberg. Elevene fikk prisen for prosjektet ?Milj?gjengen? og sitt arbeid for ? ?ke folks bevissthet om matsvinn.
Gjennom prosjektet har elevene funnet ut hvor mye mat som kastes,hvorfor mat kastes og hvem som kaster mest. De har ogs? laget strategier for hvordan matsvinn kan reduseres. Disse har de formidlet til Coops kunder i sin lokale butikk. Der har de snakket med kundene for ? motivere dem til ? planlegge innkj?pene sine, ta vare p? rester og bli mer bevisste. Prispengene gj?r det mulig for ?Milj?gjengen? ? bes?ke flere Coop-butikker.
Juryen mener at prosjektet er meget godt organisert og planlagt, og at det tar for seg de viktigste elementene knyttet til forebygging av matsvinn i husholdningene. Elevene peker p? tiltak som er gjennomf?rbare for de aller fleste, heter det i juryens innstilling.
I juryen satt leder Arild Hermstad i Framtiden i v?re hender, seniorforsker Ole J?rgen Hanssen ved ?stfoldforskning, Sara Alsén Siddiqui fra Milj?agentene, adm. direkt?r Ola H. Strand i Coop Norge SA og milj?sjef Knut Lutn?s i Coop Norge Handel AS.
F?r d?rlig samvittighet
?tte av ti sier at de f?r d?rlig samvittighet n?r de kaster mat. Det viser en Norstat-unders?kelse gjennomf?rt for Coop. Likevel kaster nordmenn nesten 300.000 tonn mat i ?ret, eller mer enn 50 kilo per person.
– Vi tror ikke at folk kaster mat av uvilje, men av d?rlig vane og kanskje ogs? fordi vi ikke har god nok kunnskap om mat og holdbarhet. Derfor er det viktig ? vise at vi setter pris p? alle gode tiltak som kan reduserer mengden spiselig mat som blir kastet, sier Ola Strand, administrerende direkt?r i Coop Norge.
I eget hus
Coop har ogs? selv satt i gang flere tiltak for ? redusere matsvinnet.
– Vi har blant annet investert i et analysesystem som gir oss god kunnskap om hva kundene v?re kj?per, og som dermed gj?r oss i stand til ? tilby akkurat de varene kundene vil ha. Her samarbeider vi ogs? med leverand?rene v?re for ? sikre at varer som ikke selger, raskt blir tatt ut av butikkhyllenet.
Et viktig svinnreduserende tiltak er ogs? etableringen av Coops nye logistikksenter p? Gardermoen. I dette hypermoderne lageranlegget som snart st?r klart, vil maten bli lagret og h?ndtert p? en s?rs god og effektiv m?te
– Sammen med leverand?rene utvikler vi ogs? bedre matemballasje som reduseres svinn, og ikke minst fors?ker b?de vi i Coop og dagligvarebransjen som helhet, ? p?virke gjeldende regelverk p? de omr?dene hvor dette strider mot sunn fornuft, for eksempel n?r det gjelder datomerking, sier Strand.
Coop er ogs? med i ForMat-prosjektet som er n?ringslivets satsing for redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015. I tillegg vil Coop v?re med ? bygge opp Matsentralen i Oslo som skal distribuere overskuddsmat til organisasjoner som jobber blant ?konomisk vanskeligstilte.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 113 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer.

Authors

Related posts

Top