Grunnlegger av gatemagasin fikk Reitangruppens verdipris p? 2 millioner

Til jubel fra 200 gjester med interesse for verdibasert arbeid, fikk Anlov Peter Mathiesen (38) to millioner skattefrie kroner og en statuett. ?rets Ladejarl st?r bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Han er ogs? kjent for ? v?re et uredd taler?r for sosialt utst?tte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Anlov P. Matiesens arbeid bidrar til ?kt selvrespekt for selgerne av gatemagasinene. Et mer verdig samfunn, med litt mindre likegyldighet, er resultatet.

– For andre gang k?rer Reitangruppen ?rets Ladejarl, en verdipris som har til hensikt ? ?ke gjennomf?ringskraft og verdibasert arbeid. ?rets vinner er en meget modig h?rf?rer for en gruppe mennesker som ellers ville st?tt utenfor samfunnet. Som en av grunnleggerne og redakt?r av Norges ledende gatemagasin har Anlov Peter Mathiesen vist at samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid nytter. Bak det enkle slagordet “verdig arbeid” skjuler hele filosofien til =OSLO seg. Jeg tror flere verdibaserte ledere blir inspirert av det ekstremt tydelige budskapet – “verdighet er m?let, og arbeid er metoden”, sier Colonialmajor Odd Reitan.
Pris for verdighet
Verdiprisen fra Reitangruppen ble f?rste gang delt ut i fjor. Den gikk da til Helga Arntzen for sitt arbeid som leder av Aktive Fredsreiser. Valget var ikke enkelt for juryen i ?r da de skulle velge en vinner blant mange utmerkede kandidater. Juryen er stolt av ? l?fte frem Anlov P. Mathiesen som et forbilde for samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Han er et modig taler?r for de menneskene som av forskjellige ?rsaker har falt utenfor det normale arbeidslivet.
– Anlov P. Mathiesen har mot til ? vise at vi m? ha troen p? folk og mot til ? gi mennesker mulighet og ansvar. Dette er noe av det viktigste i verdibasert ledelse, sier Odd Reitan.
Vinneren av ?rets Ladejarl har daglig innvirkning p? mange menneskers selvf?lelse. Det er stor forskjell p? ? tigge og selge. – N?r jeg selger et blad, er jeg p? niv? med dem som kj?per av meg. Jeg har verdighet og stolthet sier en av selgerne i =OSLO.
Juryens begrunnelse
??rets Ladejarl? har utmerket seg med ekte verdibasert arbeid. Prisvinneren har gjennom hardt og holdningsskapende arbeid klart ? f? mennesker til ? f?le seg verdifulle. Vinnerens innsats har gitt store ringvirkninger og har stor samfunnsmessig betydning.
Tuftet p? menneskeverd, likeverd og det ? gj?re en arbeidsinnsats, har prisvinneren bidratt til holdningsendring, forst?else og kunnskap hos ulike grupper. Ideene og tankene bak arbeidet er adoptert av flere og har fungert som en inspirasjon og rollemodell for andre over det ganske land. Vinnerens arbeid har skapt engasjement og bidratt til ? sette viktige og vanskelige samfunnsmessige problemstillinger p? dagsordenen.
Vinneren er en av gründerne bak, og gjennom flere ?r daglig leder og ansvarlig redakt?r for, Norges ledende gatemagasin. Rusmisbrukere og andre i utsatte grupper er selgere. Fra det f?rste magasinet kom p? gaten i Oslo i 2005, st?r prisvinnerens organisasjon bak gatemagasiner i mange norske byer. Magasinet drives i dag med ?konomisk overskudd, uten statlig tilskudd. Gatemagasinet er det eneste i sitt slag i verden som ikke mottar offentlig st?tte.
Gjennom ideen, oppstarten, utviklingen og sitt redaksjonelle arbeid, har ?rets Ladejarl fremmet og bidratt til ? skape st?rre verdighet for sv?rt utsatte samfunnsgrupper. Tanken er like enkel som genial: Tilby et produkt for gatesalg til mennesker som st?r utenfor arbeidslivet. Under det enkle slagordet ?Verdig arbeid? skapes arbeidsplasser og inntekter for en gruppe mennesker som ellers ville st?tt utenfor det ordin?re arbeidslivet, og samfunnet spares for kostnader. Viktigst av alt er likevel at prisvinnerens arbeid bidrar til ?kt selvrespekt hos selgerne av gatemagasinet og til ?kt respekt for disse hos oss andre. Samlet gir dette en mer verdig tilv?relse for en utsatt gruppe og et mer verdig samfunn for oss alle.
?rets Ladejarl har mot. Han deltar i debatter som omhandler vanskeligstilte, rusavhengige og tigging – og er et sterkt og modig taler?r for sine ?selgere?.
Prisvinneren st?r bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE, som selges i flere norske byer.
Verdighet er m?let og arbeid er metoden.

Om Anlov Peter Mathiesen
Anlov Peter Mathiesen (f?dt 18. desember 1974) er ansvarlig redakt?r, daglig leder og medstifter i Norges f?rste gatemagasin =OSLO. Mathiesen ble k?ret til ??rets redakt?r? av Oslo Redakt?rforening i 2012.Han var ogs? nominert til ?rets meningsb?rer. Han er en aktiv blogger og samfunnsdebattant.
Magasinet som produkt fremmer engasjement og selvhjelp blant rusmisbrukere, hjeml?se og sosialt utsatte som vil kunne selge magasinet p? gaten. Vinnerens innsats har stor samfunnsmessig betydning fordi dette er et konkret tiltak for ? senke kriminaliteten i flere norske byer. Virksomheten drives i dag med ?konomisk overskudd, uten statlig st?tte.

Les mer om Anlov Peter Mathiesen:
http://no.wikipedia.org/wiki/Anlov_P._Mathiesen
http://www.erlik.no
http://no.linkedin.com/pub/anlov-peter-mathiesen/a/a49/291
http://www.journalisten.no/bloggere/anlov_p_mathiesen
Anlov Peter Mathiesen verv/roller
Er i dag styreleder i Fagpressens Redakt?rforening.
Tidligere styremedlem i Stiftelsen Erlik.
Tidligere anmelder og redakt?r for Utelivsguiden.no.

Om ?rets Ladejarl:

http://www.reitangruppen.no/internett/visjon_verdier/aarets_Ladejarl/Om topp 10- kandidatene:http://www.mynewsdesk.com/no/reitangruppen/pressreleases/en-av-disse-ti-faar-reitans-millioner-881133

Ved sp?rsm?l/ ?nske om intervju:
Berit Hvalryg, rektor Reitangruppens Verdiskole
E-post: [email protected] Tlf: +47 926 46 666

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Authors

Related posts

Top