SE

Granular AB (publ): Offentliggörande av informationsmemorandum med anledning av nyemission och listning p? Alternativa aktiemarknaden

Granular AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av nyemission och listning p? Alternativa aktiemarknaden.
Informationsmemorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel h?lls fr?n och med idag tillgängliga p? Granulars hemsida, www.realstevia.com och Alternativa aktiemarknadens hemsida www.alternativa.se.
Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr.
Tryckt informationsmemorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan kostnadsfritt beställas via e-post: [email protected]
Villkor i korthet
Teckningsperiod 12 maj ? 3 juni, 2014
Teckningskurs 10,00 kronor per aktie
Emissionsbelopp 15,6 miljoner kronor
Garanterat belopp 4,1 miljoner kronor
Lägsta teckningsniv? för
fullföljande av emissionen 10,0 miljoner kronor
Lock-up 60 procent av utest?ende aktier
Granulars värdering 104,1 miljoner kronor (pre-money)
Planerat första handelstillfälle p?
Alternativa aktiemarknaden 11 juni – 16 juni 2014
Minsta teckning 1 000 aktier
ISIN-kod SE0002695627

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: [email protected]
eller
Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: [email protected]

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I N?GON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviaextrakt fr?n Kina och Paraguay till den globala livsmedelsindustrin.
www.realstevia.com
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy