Matlaging

Godt resultat for Kaffehuset Friele

27-06-2014 13:30 Kaffehuset Friele Kaffehuset Friele hadde en omsetning i 2013 p? 853 millioner kroner, mot 942 millioner kroner ?ret f?r. Driftsresultatet kom ut p? 88 millioner kroner. Nedgangen i omsetning skyldes lavere kaffepriser.

Kaffehuset Friele hadde en omsetning i 2013 p? 853 millioner kroner, mot 942 millioner kroner ?ret f?r. Driftsresultatet kom ut p? 88 millioner kroner. Nedgangen i omsetning skyldes lavere kaffepriser.

Lavere kaffepriser i 2013
Nedgangen i omsetning skydes hovedsakelig lavere internasjonale r?varepriser enn ?ret f?r. – Til tross for nedgangen i omsetning og resultat er vi meget godt forn?yd med virksomhet og drift i 2013. En konsekvens av synkende r?varepriser er at vi setter ned prisene til den norske forbuker, noe vi gjorde 3 ganger i 2013, sier administrerende direkt?r Olav Munch.
? Utsiktene for 2014 er gode. Lansering av nye produkter b?de i dagligvaremarkedet og det profesjonelle markedet, samt ny og forbedret forbuker-emballasje skal bidra til ytterligere vekst og resultatforbedring, fremholder Olav Munch.
Enkopps-markedet lite men ?kende
Kaffe i forskjellige énkopps-l?sninger, enten det er kapsler, puter, pulver eller hele b?nner utgj?r en liten, men ?kende andel av kaffemarkedet i Norge. Fortsatt dominerer den tradisjonelle traktekaffen konsumet hos kaffedrikkende nordmenn.
– Vi har v?rt i markedet med énkopps-l?sninger i flere ?r; b?de med Senseo-puter og Illy-kapsler. I 2013 var vi f?rste akt?r med kapsler til Nespresso*-maskiner i dagligvaremarkedet ved lansering av diAmore. V?rt m?l er suksessivt ? ?ke distribusjonen av kapslene i dagligvare og faghandel, sier Olav Munch. – Samtidig er det hyggelig ? se at bruken av traktekaffe hos den norske forbruker viser en liten oppgang for f?rste gang p? flere ?r. (KIlde: NKI/Ipsos MMI). – Dette er ogs? en trend man ser i flere land.
*Varemerke uten tilknytning til Kaffehuset Friele.

H?yere kaffepriser i 2014

Etter ? ha v?rt sv?rt h?ye for noen ?r siden, falt de internasjonale kaffeprisene i l?pet av fjor?ret. P? grunn av t?rke i Brasil har de internasjonale prisene p? r?kaffe n? steget kraftig igjen. – Av den grunn har vi nylig satt opp prisen p? kaffe til v?re kunder i det norske markedet. Det betyr at forbrukerne igjen vil oppleve en viss ?kning i kaffeprisene i tiden fremover, sier Olav Munch, administrerende direkt?r i Kaffehuset Friele.
N?kkeltall Kaffehuset Friele konsern 2013 2012
Omsetning 852,7 942,4
Driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) 123,6 136,1
Driftsresultat (EBIT) 88,3 96,3
Resultat f?r skatt 72,9 77,6
?rsresultat 51,0 53,5

Kaffehuset Friele konsern best?r av Kaffehuset Friele AS (morselskap), og datterselskapene Midtunhaugen 6 AS og House of Coffee AS.Konsernets aksjon?rer er DE Master Blenders (90%) og familien Friele (10%).

Fakta om Kaffehuset Friele
Kaffehuset Friele er Norges ledende og eldste kaffehus (etablert 1799), med en markedsandel p? 36%. V?rt arbeid er preget av ansvarlighet og lidenskap til kaffe. Vi er hovedleverand?r av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgj?r foodservicemarkedet – som omfatter alle typer service- og servereringssteder, samt bedrifts- og kontormarkedet stadig viktigere markeder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy