God fart i lakseeksporten

Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en ?kning p? 232 millioner kroner, eller 7 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 4,7 milliarder kroner, eller 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Til tross for at norsk laks har v?rt utestengt fra det russiske markedet de to siste m?nedene, ser vi en total ?kning i eksportverdien. Ettersp?rselen ?ker fortsatt og vi ser b?de ?kt eksportvolum og h?yere laksepriser, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef for laks og ?rret i Norges sj?matr?d.

M?lt i produktvekt eksporterte Norge 91 000 tonn laks i september. Det er omtrent samme volum som september m?ned i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert totalt 725 000 tonn laks. Det er en ?kning p? 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Sterk laksepris hittil i ?r
Sammenlignet med eksportprisen i september i fjor, ?kte gjennomsnittsprisen for fersk hel laks med 4 prosent i september, til 34,85 kroner per kilo. Hittil i ?r er gjennomsnittsprisen for fersk hel laks p? 42,15 kroner per kilo. Det er 3,14 kroner mer enn for samme periode i fjor.
?kt andel til EU-markedet
Norge eksporterte laks til EU for 2,5 millarder kroner i september. Det er en ?kning p? 15 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r har Norge eksporterte laks til EU for 21,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en ?kning p? 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
M?lt i produktvekt er det eksportert 511 000 tonn laks til EU hittil i ?r. Det er en ?kning p? 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. M?lt i volum utgj?r eksporten til EU i overkant av 70 prosent av den totale lakseeksporten fra Norge hittil i ?r. De st?rste kj?perne av norsk laks, b?de hittil i ?r og i september m?ned er Polen og Frankrike.
Eksportvolumet til ?st-Europa reduseres
Norge eksporterte laks til ?st-Europa for 177 millioner kroner i september. Det er nedgang p? 56 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks til ?st-Europa for 3,2 milliarder kroner. Det er en nedgang p? 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. M?lt i volum er det en nedgang p? 22 prosent, eller 22 000 tonn, til 79 000 tonn.
?rsaken til tilbakegangen er i all hovedsak knyttet til den russiske importstoppen og redusert tilf?rsel til det ukrainske markedet.
?kning til Asia og USA
Norge eksporterte laks til Asia for 581 millioner kroner i september. Det er ?kning p? 10 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert laks til Asia for 4,7 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 22 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten drives av en volum?kning p? 14 prosent, til totalt 101 000 tonn hittil i ?r.
Norge eksporterte laks til USA for 148 millioner kroner i september. Det er ?kning p? 19 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert laks til USA for 1,35 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 98 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. M?lt i produktvekt er eksportert mengde laks ?kt med 75 prosent, til totalt 20 000 tonn.

Vekst for ?rret
Norge eksporterte ?rret for 207 millioner kroner september m?ned. Det er en ?kning p? 8 millioner kroner, eller 4 prosent fra september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert ?rret for 1,8 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 139 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

Authors
Tags , ,

Related posts

Top