G?r foran p? klima

I 2009 var ASKO f?rst i verden med ? ta i bruk bioetanol for tyngre godstransport, til neste ?r kj?rer 30 – 40 slike biler p? veiene.
ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet og st?r for innkj?p, lagring og transport av 25.000 varer til 1.900 butikker og 15.600 storhusholdninger og servicehandel.
– 90 prosent av matavfallet fra NorgesGruppens butikker g?r i dag til biogassproduksjon. ?I morgen? er v?r visjon at biogassen fra v?rt eget matavfall kan drifte alle v?re 600 lastebiler – og vi er p?drivere i en slik prosess, sier konserndirekt?r i NorgesGruppen og styreleder i ASKO, Torbj?rn Johannson.
At NorgesGruppen og ASKO tar egne klimagrep og investerer i fornybar energi blir lagt merke til. Den ?rlige Zerokonferansen er Nordens viktigste m?teplass for klimal?sninger og fornybar energi. Johannson, var som en av fire ledere, invitert for ? fortelle om bakgrunnen for konsernets egne klimagrep. ? bli selvforsynt med ren energi og fornybart drivstoff ligger i konsernets ambisjon ?kliman?ytral? og ?b?rekraftig?.
Kan ikke sitte og vente
– Er det v?rt ansvar? Ja. Vi kan ikke sitte og vente p? regjering eller andre ? da kommer vi ikke i gang. ?nsker vi ? gj?re maksimalt ut av velferdssamfunnet i dag, kan vi ikke samtidig overlevere et godt milj? til neste generasjon. Vi m? v?ge ? v?re villige til ? ta en investering, f?rst da ?pnes mulighetene.
N?r det kommer til energi har ASKO betydelige arealer med kj?l- og fryselagre som generer og bruker f?lgelig mye varmegjenvinning. Overskuddsvarmen fra sommeren g?r til varme om vinteren, og selv om vann fra fjorder, bergvarme og solceller vil kunne bidra noe til ? drive kj?le- og fryseanleggene, er det vindm?ller som viser seg ? kunne v?re den avgj?rende energikilden.
– To vindparker med til sammen fem turbiner vil kunne dekke om lag 85 prosent av ASKO’s energibehov p? landsbasis. Da gjenst?r ca. 15 prosent av v?rt energibehov som vi m? l?se med sol og vann for ? realisere milj?ambisjonen v?r ? det skal vi klare!
Nominert til natur- og milj?pris
ASKO ble tidligere i h?st nominert til Nordisk r?ds natur- og milj?pris for sitt milj?engasjement og sin tydelige milj?profil. Dette synliggj?res i arbeidet bedriften utf?rer for ? sikre biodrivstoff p? tungtransport og selvforsyning av fornybar energi. P? NorgesGruppens samfunnsansvarseminar 20. november utgj?r milj?ambisjonene ?kliman?ytral? og ?b?rekraftig? en viktig del.
– ?nsker vi ? gj?re maksimalt ut av velferdssamfunnet i dag, eller ?nsker vi ? overlevere et godt milj? til neste generasjon? Det finnes gode eksempler, men mitt inntrykk er at altfor f? eiere og styrere har mot til ? v?ge ? satse inn i fremtiden, sier Johannson.
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Authors
Tags

Related posts

Top