FTI:s ?tervinningsresultat för 2013 överträffar regeringens alla m?l.

Resultatet för ?tervinning av förpackningar och tidningar under 2013, för producenter anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) redovisades för Naturv?rds­verket i juni.
? Vi överträffar alla m?l som samhället satt upp och det är speciellt glädjande att s? m?nga fler plastförpackningar nu används till nytt material i stället för att använda olja, säger Kent Carlsson, vd vid FTI. Ökningen p? plastförpackningar med över 9,5 % är sensationellt bra.

Redovisningen visar den totala vikten av använda förpackningar som hush?ll och verksamheter lämnat och som ?tervunnits till nytt material under förra ?ret vilket sedan dividerats med vikten av den totala mängd som anslutna producenter redovisat för den svenska mark­na­den. För plastförpackningar används fr?n och med 2013 en ny beräkningsmetod parallellt med den tidigare metoden.
? Under ?ret har vi lagt kraft p? att kontrollera hur de förpackningar av plast som verksamheter använder ?tervinns, fr?n att de n?tt företaget till dess att det ?terbördats för att bli till nytt material som ersättning för olja i tillverkningen. Vi har konstaterat att deras ?tervinning är mycket bättre än vi tidigare redovisat. Analysen leder till att vi ? med den nya beräknings­metoden ? materialutnyttjat hela 68 419 ton det vill säga 36,7 %, väl över m?let p? 30 %
Tidigare bedömningar av den mängd som verksamheter lämnat till ?tervinning har grundats p? analyser fr?n seklets början. I den nya analysen konstateras att det är främst mer av den plastfilm som används inom handeln som ?tervinns till nytt material och som nu mer ing?r i det som redovisas b?de i täljare och i nämnare. Detta ger en mer rättvisande bild av material­?ter­vin­ningen av plastförpackningar i Sverige som även blir mer jämförbar med andra länders.
? D? det gäller tidningar har vi har sedan 2010 valt att endast redovisa den av oss insamlade volymen som en konsekvens av att en handfull kommuner inte respekterar producentansvaret. Tyvärr gör det att mängden redovisat returpapper p? marknaden liksom jämförelsen med det nationella m?let är helt omöjlig för oss att göra, avslutar Kent Carlsson.
För ytterligare information:
Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 0705-86 44 20, [email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top