FTI och Göteborg tar gemensamma krafttag för en bättre ?tervinning

39 kg förpackningar och 28 kg tidningar per person lämnade inv?narna i Göteborg till ?tervinning under 2013. Nu ska Göteborgs stad och Förpacknings- och Tidningsin­sam­lingen, FTI, tillsammans ta krafttag för att möta göteborgarnas ?tervinningsvilja.
Göteborgs stad och FTI har i dagarna tecknat ett samverkansavtal med syftet att stärka förutsättningarna för en ännu bättre samordning mellan producenternas ansvar att se till att förpackningar och tidningar ?tervinns till nytt material och den kommunala renh?llnings­skyldigheten. Avtalet ger bättre förutsättningar att lösa olika fr?gor som kan uppkomma kring det system med ?tervinningsplatser som FTI nationellt driver och utvecklar.
Utöver regleringen av olika sakfr?gor för bättre ?tervinningsstationer inneh?ller samverkansavtalet även fastighetsnära insamling, verksamhetsinsamling och stöd inför samr?d där kommunen och FTI till­sammans ska arbeta med en ständig utvärdering, utveckling och förbättring av systemet.
? Kretslopp och vatten ska bidra till att skapa ett kretsloppsamhälle och FTI:s ?tervinningsstationer är en del i detta arbete, säger Henrik Kant förvaltningschef p? Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Det ska vara lätt att göra rätt för göteborgaren och genom att förtydliga v?rt förh?llande med FTI hoppas jag ocks? att ?tervinningen av förpackningsmaterial ska öka ännu mer.
För att öka insamlingen är det viktigt att göra stationerna mer tilltalande. FTI har fortfarande problem med att göteborgarna lägger grovsopor och hush?llsavfall p? ?tervinningssta­tionerna. Parterna ska arbeta vidare för att hitta lösningar för att minska nedskräpningen.
? Vi och staden vill ha hela, rena och snygga ?tervinningsplatser. Med det nya avtalet tar vi ett stort steg mot att förbättra samarbetet för det viktiga samhällsuppdrag vi har. Jag ser möjlig­heter till höjd kvalitet genom att tillsammans med staden kunna fokusera p? utveck­lingsfr?gor och förbättringar för alla inv?nare i Göteborg, säger Magnus Örnborg, regionchef vid FTI.
I Göteborg finns idag 339 ?tervinningsplatser och vi planerar nu för att under hösten inrätta ytterligare tre stationer. Och för att säkerställa att alla dessa ?tervinningsplatser fungerar väl och är rena och snygga är det viktigt att FTI snabbt f?r information om eventuella brister. Alla är välkomna att kontakta FTI, via webben p? ftiab.se/kontakt eller p? det kostnadsfria telefonnumret 0200-88 03 11 (som är bemannat vardagar klockan 08:00-20:00 samt lördagar och söndagar klockan 10:00-16:00). Mejl om servicebehov kan även sändas till FTI p? adress [email protected]
För ytterligare information:
Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Tel: 08-566 144 74
E-post:[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top