Frykter for liv og helse

Sykepleierstreik: Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut 50 sykepleier ved private sykehjem i streik fra tirsdag morgen. NHO Service frykter at streik kan true liv og helse og s?ker derfor dispensasjoner.- NHO Service har i dag en tariffavtale med Fagforbundet i LO som dekker sykepleiere. Det er umulig for NHO Service at et annet forbund, som vi i dag ikke har avtale med, skal f? andre vilk?r en n?v?rende tariffpart, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service.
NHO Service har spurt v?re bedrifter, som er tatt ut i streik fra tirsdag, om hva som skal til for at de midlertidig kan drive forsvarlig. P? bakgrunn av disse innspillene er det utarbeidet dispensasjonss?knader som overlevers NSF.- Ansvaret for liv og helse ligger derfor n? hos NSF. Det vanskeliggj?r saken at NSF har varslet at de kun vil gi dispensasjon for en dag av gangen, sier Furulund.- V?re bedrifter har ingen problem med ? rekruttere sykepleiere og det er en god indikasjon p? at vi ikke underbetaler eller p? annen m?te har d?rlige arbeidsvilk?r. Det peker i samme retning at v?re bedrifter har ogs? vesentlig lavere sykefrav?r enn det mange offentlige drevne virksomheter sliter med, sier Furulund.NHO Service har i dag tariffavtale som gjelder sykepleiere som jobber i attf?ringsbedrifter. Sykepleierne som jobber med attf?ringstiltak behandles p? lik linje med sosionomer, jurister, pedagoger og andre yrkesgrupper.- Sykepleiere er en spesiell gruppering som har en lovfestet og meget god pensjonsordning. Denne ordningen gjelder uavhengig av tariffavtale og tilbys selvsagt i v?re bedrifter, sier Furulund.Tariffavtalene i Fagforbundet og i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er s?kalte minimumsavtaler ? det betyr at arbeidstakerne ikke l?nnes p? minimumssatsene. F?lgelig er sammenligning av satsene irrelevant.
Streikeuttak er varslet ved Oppsalhjemmet, Midt?senhjemmet, St. Hanshaugen omsorgssenter og Paulus sykehjem i Oslo, samt Boganes sykehjem i Stavanger. NSF har varslet at ytterligere 50 sykepleiere kan bli tatt u i streik fra torsdag.For ytterligere kommentarerPetter FurulundMobil: 900 39 151Kontaktperson(er):Informasjonssjef – Baard FiksdalTelefon:23 08 86 63Mobil:930 88 777E-post:[email protected]
Lenkerhttp://www.nhoservice.no

Authors
Top