Konsumentsp?rsm?l

Frp heier p? utenlandsk kapital fremfor norsk matproduksjon

Leder i Norges Bondelag, Nils T Bj?rke reagerer sterkt p? at Frp heier p? utenlandsk kapital istedenfor ? sikre norsk matproduksjon.
I et oppslag i Nationen i dag sier Lars Tretteteig, som er finansdirekt?r i Scandza, eierselskapet til Synn?ve Finden, at tolljusteringene har lite ? si for Synn?ve Finden.
Scandza har det amerikanske investeringsselskapet Lindsay Goldberg som medinvestor.
Synn?ve Finden har lenge ment de betaler en for h?y pris p? melk, skriver Nationen. Tretteteig sier at om prisen p? melken hadde v?rt lavere, ville man ikke trengt tollvern.
Utspillet fra dagligvareakt?ren Scandza st?ttes av Frp, som bruker utspillet i kampen mot ostetollen. I Nationen uttaler stortingskandidat fra Hedmark, Tor Andre Johnsen (Frp), at dette blir viktig poeng i valgkampen.
– Dette viser at Frp heier p? utenlandsk kapital fremfor ? satse p? norsk n?ringsmiddelindustri og norske b?nder. Norske b?nder er avhengig av ? tjene penger p? melka si for ellers blir det ingen matproduksjon i Norge, sier Nils T. Bj?rke.
I dag ligger gjennomsnittsinntekten til norske b?nder 100-200 000 under gjennomsnittsinntekten til l?nnmottakere
– Uten tollvern kan de ikke ?ke sine inntektsmuligheter. Frp vil slippe bonden fri men uten mulighet til ? ?ke prisen p? sine produkter i takt med kostnadsutviklingen. Dette viser hvor lav forst?else Frp har av norsk matproduksjon, utdyper lederen av Norges Bondelag
Tidligere denne uken kritiserte NILF-forsker Ola Flaten i lokalavisa for Alvdal, hvor Synn?ve Finden holder til, at Synn?ve Finden ikke ville hatt melk ? produsere ost med om det ikke hadde v?rt for tollvernet.
– B?de produksjonen av s? vel r?stoffet som osten ville nok ha blitt flagga ut til billigere produksjonsland, hevdet forskeren til avisen.
Les hele saken:
Les hele saken her
Fakta:
Toll-omleggingen i fjor sikrer fortsatt drift for 4000 b?nder.
40% av all norskmelk g?r til osteproduksjon.
Om en matvarekjede velger ? produsere sin egen merkevare p? et dansk meieri og dermed skviser ut den norske fastosten p? grunn av lavere produksjonskostnader, vil det f? fatale konsekvenser for titusenvis av arbeidsplasser i n?ringsmiddelindustrien og turistn?ringen i Norge.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy