SE

“FR?N BORD TILL JORD”

Skillebyholms monter p? Nordiska trädg?rdar 2014
V?r monterinstallation vill visa p? ett fungerande kretslopp där resterna fr?n ditt matbord kan bli näring till jorden, ge nytt liv och därmed nya m?ltider. Vi vill uppmuntra till medvetenhet kring det egna levnadssättet och hur det p?verkar världen, som vi alla är en del av. Det finns i naturen ett kretslopp där allt är uttänkt. Du är en del av denna natur och dess kretslopp och kan vara med och skapa en positiv framtid för jorden. Vi vill väcka tankar och inspiration om en ?terkoppling till detta. Hur bidrar du till det naturliga kretsloppet? Hur mycket ger och tar du? Ditt förh?llningssätt spelar roll för naturen och framtiden! Montern har gjorts av första?rsstudenterna p? Skillebyholms trädg?rdsmästarutbildning. En tv??rig yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot ekologi, odling, trädg?rdsmästeri och entreprenörskap.

Välkommen till v?r monter p? Nordiska trädg?rdar 2014, 20-23 mars kl 9-18!
För mer information och bilder kontakta:
Daniel Hörberg Björklund, 0702-930 412, [email protected]

Destination Gröna Kusten, fr?n Br?viken till Stockholms södra skärg?rd där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap
Mycket att uppleva p? www.gronakusten.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johan Cejie   #KRAV   #Kristin Cooper