SE

Framtidens konserveringsmetod – Head Space

Äntligen har vi en färdig produkt. M?nga experiment för att kunna ta fram den ultimata dimgivaren har äntligen n?tt sitt Heureka-moment. Nu har vi en etanol-dimgivare som är multifunktionell. Till ett mycket l?gt produktionspris, kan vi nu erbjuda ett säkert och nytänkande sätt att konservera livsmedel.
S?väl hemma användaren som den storskaliga livsmedelsindustrin kan här hitta underlag för framtidens konserveringstänk.
Här blir det möjlig att t ex sälja livsmedel i ?teranslutningsbara beh?llare som direkt efter att de sluts kan levererar full konserveringseffekt. Det finns här ett oändligt antal möjligheter som ser dagens ljus.
Etanol?ngans konserverande effekt är väl dokumenterad. Med etanol?nga kan ett livsmedel förvaras i rumstemperatur och f? samma effekt som om det förvarades i + 8 grader.
För mera info www.roleco.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy