Matlaging

Forskningsprosjekt mot matsvinn

Norgesm?llene anser det som spesielt viktig ? ta problematikken rundt matsvinn p? alvor og starter n? et tre?rig forskningsprosjekt knyttet til dette. Prosjektmidlene er innvilget, og samarbeidspartnerne er ?stfoldforskning, emballasjeindustrien, Paper and Fiber Research Institute og Nofima.
Det startes i forbindelse med dette prosjektet en N?rings-PhD, hvor Norgesm?llenes kandidat industridesigner Sofie Blich, blant annet vil jobbe tett med Ole J?rgen Hanssen i ?stfoldforskning (NMBU) som har v?rt involvert i ForMat prosjektet.
Med dette prosjektet ?nsker vi ? komme frem til konkrete tiltak mot svinnet av br?d og bakervarer hvor forbruker ?rlig kaster hele 63 millioner br?d (ForMat). Det vil derfor v?re av stor interesse for leverand?rer, produsenter og dagligvarehandelen ? komme opp med l?sninger som bidrar til ?kt konkurransekraft og ressurseffektivitet for ferske bakervarer gjennom b?rekraftig produkt-, prosess-, system- og servicedesign.
I prosjektet ?nsker vi ? identifisere driverne bak forbrukers handling. Gjennom stor grad av kvalitative unders?kelser, feltarbeid og observasjoner vil vi finne n?kkelen til forbrukeratferden, – hva er det som gj?r at folk velger, og tillater ? kaste s? store mengder br?d? Basert p? disse funnene ?nsker vi ? utvikle helt nye konsepter, produkter og tjenester med hovedform?l ? redusere matsvinnet.
Naturlige tanker knyttet til l?sning er ny emballasje, produksjonsmetode og nye produkter, men vi s?ker ogs? i dette prosjektet ? l?fte l?sningsrommet og tenke helt nytt. Vi m? jobbe med ? endre forbrukers holdninger og utvikle konsepter som opplyser, motiverer og oppfordrer forbruker til ? tenke annerledes.
Gjennom involvering i hele verdikjeden ser Norgesm?llene frem til ? jobbe sammen med bransjen, forskningsmilj?er og forbruker for ? l?se utfordringene med det store matsvinnet innenfor br?d og bakervarer.

Om M?llerens
M?llerens er Norges ledende merkevare innenfor hjemmebaking. Gjennom v?re produkter ?nsker vi ? skape bakeglede og bidra til et vellykket og smakfullt resultat hver gang.
M?llerens tilbyr aktuelle produkter som du forventer ? finne i dag, men ogs? nyheter og spennende produkter som bidrar til ? skape nye trender.
M?llerens har jobbet for godt bakverk siden 1866, vi er fagfolk og vi har gjort det lett for deg ? lykkes med din hjemmebaking. Vi ?nsker at du gjennom v?re produkter skal oppleve; at produktene er lettvint ? lage, resultatet blir vellykket og smaker godt. Og ikke minst at dine gjester f?ler seg vel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy