Konsumentsp?rsm?l

Forel?pig gr?nt lys for innkj?pssamarbeid

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har vedtatt at ICA Norge og NorgesGruppen f?r fortsette samarbeidet om innkj?p i tiden frem til Konkurransetilsynet har fattet endelig vedtak i saken.

NorgesGruppen anket 3. mai Konkurransetilsynets avgj?relse om midlertidig stans av innkj?ps- og distribusjonsavtalen med ICA Norge. FAD gir klagen st?tte og skriver i pressemelding i dag, 8. juli, at ICA Norge og NorgesGruppen tillates ? gjennomf?re samarbeidsavtalen frem til Konkurransetilsynet har fattet endelig vedtak eller avsluttet sin behandling av saken. Vilk?ret er at ICA Norge i samme periode avst?r fra ? nedlegge sin n?v?rende selvstendig fungerende grossist- og distribusjonsvirksomhet.

Vedtaket inneb?rer at ICA og NorgesGruppen kan p?begynne innkj?pssamarbeidet selv om Konkurransetilsynets avgj?relse i hovedsaken ikke foreligger. Samarbeidet knyttet til engros og distribusjon kan imidlertid ikke gjennomf?res f?r Konkurransetilsynet har tatt endelig stilling i saken.

NorgesGruppen er tilfredse med at at departementet med dette har stadfestet at de ikke er bekymret for gjennomf?ring av innkj?pssamarbeidet. NorgesGruppen mener at samarbeidsavtalen med ICA Norge vil styrke konkurransen i dagligvaremarkedet ved at fire dagligvaregrupperinger opprettholdes med bedre forutsetninger for ? konkurrere.
Om samarbeidsavtalen mellom ICA Norge og NorgesGruppen
ICA og NorgesGruppen varslet 4. januar Konkurransetilsynet om en samarbeidsavtale om felles innkj?p og engrosleveranser.
Innkj?pssamarbeidet omfatter samtlige varegrupper med unntak av ICAs og NorgesGruppens egne merkevarer, ferske br?d/bakevarer, visse ferskvarer og fersk fisk og sj?mat.
ICA Norge vil fortsette ? distribuere varer til egne butikker i Oslo, Akershus, ?stfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, mens ASKO vil ivareta distribusjon i resten av Norge.
Avtalen er tidsbegrenset og l?per i fem ?r. Den er gjensidig oppsigelig.
Konkurransen mellom ICA Norge og NorgesGruppen mot forbruker vil fortsette som f?r.
19. april fattet Konkurransetilsynet vedtak om midlertidig opph?r av samarbeidet mellom ICA og Norgesgruppen. ICA og Norgesgruppen p?klagde dette vedtaket 30. april og 3. mai.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy