SE

Föräldrar är mer oroliga för sina barn idag

Det r?der stora skillnader i hur man upplever dagens föräldraskap jämfört med föräldraskapet en generation tillbaka. Det visar en undersökning* som Philips AVENT l?tit göra. Bland annat anser 6 av 10 svenskar att barn är mer bortskämda idag. Dessutom tror närmare hälften av de tillfr?gade att föräldrar idag är mer oroliga över att n?got ska hända deras barn och därmed mer överbeskyddande.
Synen p? föräldraskap och barnuppfostran är starkt förknippad med v?r tids normer och syn p? samhället. Philips AVENT har med anledning av att man firar 30 ?r i ?r, l?tit undersöka hur synen p? föräldraskap förändrats över tid och samtidigt tagit reda p? hur vi svenskar upplever att föräldraskapet p?verkar livet.
? Det är tydligt att v?r omgivning p?verkar v?rt sätt hantera rollen som förälder. Att dagens föräldrar tenderar att oroa sig mer för sina barn kan sannolikt kan kopplas samman med det informationssamhälle vi lever i. Vi är mer p?lästa, men upplever samtidigt att det är sv?rt att sovra i informationen, vilket resulterar i att man oroa sig mer för sitt eller sina barn, säger Sofie L?ftman, barnmorska p? MamaMia.
Förväntningar p? föräldraskap
Huruvida de förväntningar som föräldrarna hade p? föräldraskapet innan barnens ankomst uppfyllts eller inte varierar ocks? p?tagligt mellan de som f?tt barn nyligen och de som fick barn för en generation sedan. Fyrtio procent i ?ldrarna 36-70 ?r uppger att deras förväntningar överensstämde med verkligheten. Motsvarande siffra i ?ldrarna 18-35 ?r var endast 25 procent.
? Att den äldre generationen i högre grad upplever att deras förväntningar p? livet med barn stämde överens med verkligheten, kan dels bero p? att kraven fr?n omgivningen faktiskt var lägre förr. Dessutom bleknar nog minnena av sömnbrist, trots och skrik med ?ren. För de som är mitt uppe i sm?barns?ren är kontrasten mellan önskan och verklighet mer p?taglig, säger Sofie L?ftman, barnmorska p? MamaMia.
Philips AVENT ? 30 ?r av erfarenhet att hjälpa föräldrar och barn
De mest populära hjälpmedlen i samband med amning och spädbarnstiden är:
? Nappflaska (78,5%)
? Napp (68,0%)
?Amningskupor/amningsinlägg (42,6 %)
? Manuell amningspump (35,7 %)
Edward och Cecilia Arkin är paret som st?r bakom varumärket AVENT. Med sin innovativa nappflaska som lanserades 1984 satte de snabbt standarden för nappflaskor världen över. Under de 30 ?r som g?tt sedan dess har det utvecklats en rad innovativa produkter. Idag har Philips AVENT

? Genom ?ren har Philips AVENT f?tt ett flertal fina utmärkelser och priser för s?väl bröstpumpar som drickmuggar, men det finaste priset av alla är de nöjda föräldrar som hör av sig och berättar om hur dessa produkter hjälper dem i vardagen, säger Jenny Flodman, Marketing Manager p? Philips AVENT.

Undersökningen i korthet
Vilka hjälpmedel har du använt i samband med amning och spädbarnstid?
? Mest populära hjälpmedlen är napp och nappflaska (68 % resp. 78,5%).
? Hälften av alla i ?ldrarna 18-22 ?r använde/använder en manuell bröstpump.
? Ungefär var tredje i ?ldrarna 18-55 ?r använder/använde sig av en babymonitor, men endast 4,1 % i ?ldrarna 56-70 ?r använde sig av en babymonitor för sina barn.
Föräldraskap:
? En fjärdedel av alla i ?ldrarna 56-70 ?r tycker att föräldraskap verkar vara mer komplicerat nu än en generation tillbaka, n?got som dagens unga föräldrar inte alls h?ller med om. Ingen i ?ldrarna 18-22 ?r h?ller med om detta.
? 60 % av alla tillfr?gade tycker att barn är mer bortskämda idag än en generation tillbaka. I ?ldrarna 18-22 ?r är motsvarande siffra 16,7%.
? En tredjedel av alla tillfr?gade föräldrar tycker att föräldrar verkar känna sig mer begränsade av att ha barn idag än en generation tillbaka.
? Närmare hälften av alla tillfr?gade tror att föräldrar är mer oroliga att n?got ska hända deras barn idag än en generation tillbaka.
? Närmre hälften av alla tillfr?gade tror att föräldrar är mer överbeskyddande idag än en generation tillbaka.
? Var fjärde tror dessutom att föräldrar är mer p?lästa om vad föräldraskapet innebär idag än en generation tillbaka. N?got som de riktigt unga föräldrarna i ?ldrarna 18-22 ?r inte h?ller med om. 16,7 % tror inte att man som förälder idag är mer p?läst.
? Var tredje av föräldrarna i ?ldrarna 18-22 ?r tror inte att villkoren för föräldraskap ser annorlunda ut idag jämfört med en generation tillbaka.
Situationer kopplat till att f? barn:
? Ju äldre man är desto mer instämmande är man i att förväntningarna som finns p? att f? barn stämde överens med verkligheten ? 56-70 ?r (46,5%), 36-55 ?r (40,7%), 23-35 ?r (37,3%), 18-22 ?r (16,7%)
? Mer än hälften av alla i ?ldrarna 23-35 ?r önskar att de hade mer tid för sig själv och/eller sin partner. Bland föräldrar som idag är mellan 56 och 70 ?r är motsvarade andel 16 procent.
? Närmre hälften av de tillfr?gade i ?ldrarna 18-35 ?r upplever det sv?rt eller mycket sv?rt att f? ihop livets alla delar (det s.k. livspusslet) ? 18-22 ?r (50 %), 23-35 ?r (41 %). Motsvarande andel hos de äldre generationerna är 33 procent (36-55 ?r) och 15 procent (56-70 ?r).
? Närmre en fjärdedel (23,7 %) av alla män upplever att de f?tt en bättre relation till sin partner sedan de f?tt barn. Endast 13,1 % bland kvinnorna h?ller med om detta002E
Var letade/letar du information när du undrar n?got kopplat till barnens hälsa och välm?ende?
? Top-3: 1. BVC/barnspecialist (64,2 %), 2. Mamma (44,5 %), 3. Internet (42,6 %)
? Närmre hälften av alla kvinnor fr?gar/fr?gade mamma om r?d (48,8 %)
? Mer än hälften (64,2 %) av alla tillfr?gade vänder sig till BVC eller annan barnspecialist för r?d kopplade till barns hälsa och välm?ende
? Störst andel av de som söker r?d p? internet är i ?ldrarna 23-35 ?r (65,7 %)
Under ?ren med sm?barn, f?r/fick du/ni hjälp fr?n n?gon av följande personer med att ta hand om barnet/barnen?
? Män svarar i högre utsträckning att de f?tt hjälp med barnen under sm?barns?ren i jämförelse med kvinnornas svar.
? 7 av 10 uppger att de f?tt hjälp av mormor/farmor
? 46,9 % anger att de f?tt hjälp av morfar/farfar
? En fjärdedel uppger att de f?tt hjälp av annan släkt
*Undersökningen är genomförd av Snabba Svar p? uppdrag av Philips AVENT. Undersökningsperioden varade mellan den 5-12 juni 2014 och 1000 föräldrar i ?ldrarna 18 till 70 ?r deltog. Panelen är representativ i förh?llande till rikets sammansättning avseende kön och region.

Om Philips
Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar p? att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus.
Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 113 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning p? 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutv?rd samt v?rd i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar s?väl som rakning och grooming för män, och tandv?rd. Nyheter fr?n Philips ?terfinns p? adressen www.philips.se/press
Följ oss ocks? p?:
Twitter – PhilipsNordic

Similar Posts