FoodMonitor: Smittorisk p? Pressbyr?n?

Sommarvärmen gör att butikernas kylaggregat g?r för fullt. P? Pressbyr?n i centrala Karlstad har kylaggregatet delvis havererat och det rinner fullt med kondensvatten ner i butiken där de anställda gör sitt bästa för att torka upp. Enligt vad FoodMonitor erfar har aggergatet läckt kontinuerligt i tv? dagar. Kondensvattnet stänker över stora delar av butiken och p? kunderna. Det kan utgöra en smittorisk. P? Karlstads kommun är man kritiska.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/2989-smittorisk-pa-pressbyran

Authors
Top