SE

FoodMonitor: Skräckslakten fortsätter

FoodMonitor har nyligen berättat om den lavin av anmälningar om fullg?ngna kalvar p? slakterier som gjorts till landets länsstyrelser det senaste halv?ret. Och skräckslakten verkar fortsätta i oförminskad takt. Det senaste fallet gäller ?terigen slakteriet Bröderna Jakobssons Slakteri i Nyland.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/3006-skrackslakten-fortsatter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy