FoodMonitor: Problem med avlivning och tiotusentals självdöda f?glar p? Kronf?gel

Enligt statistik som FoodMonitor tagit del av har kycklingslakteriet Lantmännen Kronf?gel i Valla under en period inte säkerställt att flera hundra slaktkycklingar varit avlivade innan sk?llning. Under samma period har även tiotusentals självdöda kycklingar upptäckts p? slakteriet. M?nga fler än bolaget förväntat sig.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/3003-problem-med-avlivning-och-tiotusentals-sjalvdoda-slaktkycklingar-pa-kronfagel

Authors
Top