FoodMonitor: kommuninv?narna subventionerar företagens livsmedelskontroll ? i onödan

Kommunens kontroll av livsmedelsföretag i Kungälv ska vara helt avgiftsfinansierad. Det säger gällande lagstiftning. Men nu kan FoodMonitor avslöja att kommunen bara tar betalt för 52 procent. Resten, som uppskattas uppg? till över 700 000 kronor, f?r kommuninv?narna helt i onödan skjuta till.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/3067-kungalv-kommuninvanarna-subventionerar-foretagens-livsmedelskontroll-i-onodan

Authors
Top