FoodMonitor: Hög transportdödlighet p? Kronf?gel Valla

Livsmedelsverket har ?ter upptäckt hög transportdödlighet p? kycklingslakteriet Lantmännen Kronf?gel i Valla. Enligt den veterinär som är stationerad p? slakteriet ger de l?nga transporterna upphov till oacceptabla förh?llanden för kycklingarna. Länsstyrelsen överväger ?talsanmälan.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/2998-hog-transportdodlighet-pa-kronfagel-valla

Authors
Top