FoodMonitor: Föreläggande med vite mot Närkes Slakteri i Gällersta

Livsmedelsverket vill att slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB ser till att all synlig fekal kontaminering avlägsnas fr?n slaktkroppar, utan dröjsm?l. Myndigheten har i dagarna kombinerat ett föreläggande med vite.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/3058-forelaggande-med-vite-mot-narkes-slakteri-i-gallersta

Authors
Tags

Related posts

Top